Podporte Žitný ostrov!

Podporte Žitný ostrov!

Darujte 2 % z dane Občianskemu združeniu Kukkonia!

Tajomstvo úspechu regiónu tkvie v spojení síl. Občianske združenie svojou doterajšou činnosťou podporovalo ekonomický a kultúrny rozvoj regiónu. Uvítali by sme, keby nám pomáhalo čoraz viac osôb, či už nápadmi alebo finančnou podporou. Dve percentá z dane, ktoré darujete nám, posilnia túto spoluprácu.

Občianske združenie Kukkonia vzniklo na jar 2014 a jeho cieľom je rozvoj regiónu, jeho propagácia a zachovanie jeho hodnôt. Združenie na tento účel vypracovalo územný plán rozvoja Kukkonie. Z toho dôvodu sme začali budovať značku Kukkonia, ktorá pozostáva z dvoch častí: jednou je rozvoj miestneho turizmu, vytvorili sme internetovú stránku, dokumentárny film a vydali knihu Kukkónia, druhou je presadzovanie miestnych produktov na trhu pod značkou Product of Kukkonia.

Ďalšie aktivity nášho združenia:

- Dokumentárny film Kukkonia (2015)

-  Výtvarné súťaže Kukkonia (2015, 2016)

- Detské tábory Kukkonia (2015, 2016)

- Fakultatívne programy Kukkonia (2016, 2017)

-  Súťaž Pre rozkvitnutý Žitný ostrov, ktorá je zameraná na skrášľovanie okolia (2014, 2016)

- Bezplatná mobilná aplikácia Kukkonia pre cyklotrasy (2016, 2017)

-  Projekt regionálnej značky Product of Kukkonia (2016, 2017) - podpora miestnych producentov, propagácia ich produktovm regionálna značka kvality

Spoločne pomôžeme regiónu!

 

Naše údaje:

Kukkonia

Právna forma:  občianske združenie

so sídlom:  Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda

v zastúpení: Tímea Dóka, predseda združenia

IČO: 42 298 806

DIČ: 2024107855

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK18 1100 0000 0029 4702 6632

registrovanöho Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod. č. VVS/1-900/90-43877

Cookies