Občianske združenie Kukkónia

Kukkónia je jedno z historických označení pre Žitný ostrov, ktoré vzniklo v období Tatárov. Od roku 2014  nesie názov Kukkónia aj občianske združenie, ktoré zastrešuje aktivity súvisiace s rozvojom územia ohraničeného Malým Dunajom, Dunajom a Váhom. Jeho primárnym cieľom je podpora miestnych obyvateľov a podnikateľov v oblasti poľnohospodárstva, cestovného ruchu a trvávenia voľného času, vydávanie periodickej a neperiodickej tlače a knižných publikácií.

Štúrova 1090
929 01 Dunajská Streda
IČO: 42 29 88 06
DIČ: 2024107855

Tímea Dóka, predsedníčka združenia
tel.: +421 905 876 134
e-mail: kukkonia [at] kukkonia.sk

Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli. Osobitná vďaka patrí zamestnancom Redakcie časopisu Új Nő, zamestnancom Žitnoostrovného múzea a Žitnoostrovskej knižnice. 

Cookies