Támogassa a Csallóközt!

Támogassa a Csallóközt!

Ajándékozza adója 2%-át a Kukkonia Polgári Társulásnak!

Egy régió sikerének titka az összefogás. Polgári társulásunk eddigi tevékenységei is a régió gazdasági és kulturális fejlesztését igyekeztek segíteni. Szeretnénk, ha egyre többen csatlakoznának hozzánk, akár ötlettel, akár anyagi támogatással. A nekünk ajándékozott adó 2% is ezt az összefogást hivatott erősíteni.

A Kukkónia Polgári Társulás 2014 tavaszán alakult, s ezzel egy időben elindult a Kukkonia területfejlesztési projekt is, melynek célja a régió fejlesztése, népszerűsítése, értékeink megőrzése. Ezért is kezdtünk hozzá a Kukkonia brand építéséhez, amely két részből áll: az egyik a helyi turizmus fellendítése - célból készült weboldalunk, dokumentumfilmünk és a Kukkónia c. könyv is, a másik a regionális termékek propagálása, a helyi termelők támogatása, a Product of Kukkonia regionális minőségi védjegy.

Társulásunk további tevékenységei:

- a Kukkonia dokumentumfilm (2015)

- a Kukkonia rajzversenyek (2015, 2016)

- a Kukkonia gyermektáborok (2015, 2016)

- a Kukkonia fakultatív programok szervezése (2016, 2017)

- "A virágos Csallóközért" környezetszépítő verseny - a csallóközi falvak támogatása (2014, 2016)

- ingyenes Kukkonia mobilapplikáció a kerékpárutakra (2016, 2017)

- a Product of Kukkonia regionális védjegy projektje (2016, 2017) - a helyi termelők támogatása, termékeik népszerűsítése, regionális minőségi védjegy

Segítsük együtt a régiót!

 

Adataink:

Kukkonia

Právna forma:  občianske združenie

so sídlom:  Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda

v zastúpení: Tímea Dóka, predseda združenia

IČO: 42 298 806

DIČ: 2024107855

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK18 1100 0000 0029 4702 6632

registrovaného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod. č. VVS/1-900/90-43877