Pevnostný systém v Komárne

Komplex, ktorý sa rozprestiera na obidvoch brehoch Dunaja, bol najväčším a najsilnejším pevnostným systémom Rakúsko-uhorskej monarchie. Pozostáva zo severnej a južnej časti. Na území Slovenska sa nachádza Ústredná pevnosť, päť bášt Palatínskej línie, dve bašty a štyri batérie Vážskej línie. Pevnosť schopná pojať 200-tisíc vojakov je na čakacej listine Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 
Prehliadku pevnosti z dôvodu bezpečnosti návštevníkov je možné absolvovať výlučne len so sprievodcom. Individuálna návšteva jednotlivcom nie je umožnená. O možnostiach návštevy väčších skupín nad 20 osôb, sa môžete informovať telefonicky alebo e-mailom. Od októbra do konca mája víkendová návšteva možná len pre skupiny nad 20 osôb po predbežnej konzultácii 5 dní vopred. Odchod na prehliadku Pevnosti je z kancelárie pokladne, ktorá sa nachádza v zadnej časti budovy Mestskej polície - Hradná ul. č. 3692.
Vstupné: Deti do 6 rokov zadarmo, žiaci, študenti, dôchodcovia a ZŤP s platným preukazom 2,- €, dospelí 3,- €, rodinný lístok (2 dospelí a max. 3 deti) 7,- €.

Cookies