Dejiny Žitnoostrovného múzea

Už koncom 20. rokov minulého storočia sa pár nadšencov pohrávalo s myšlienkou založiť v Dunajskej Strede múzeum, ich úsilie však v tom čase nenašlo dostatočnú podporu. Až o 40 rokov neskôr, 1. júla 1964, sa v meste podarilo zriadiť múzeum, a to v priestoroch vtedajšieho Bieleho kaštieľa. Prvá rozsiahlejšia dočasná expozícia múzea bola otvorená v novembri 1967 pod názvom Žitný ostrov v zrkadle starožitností. Keďže budova Bieleho kaštieľa bola jedna z najstarších a aj najschátralejších v Dunajskej Strede, múzeum sa v roku 1970 muselo presťahovať sa do priestorov Žltého kaštieľa, ktorý je jeho domovom dodnes. Prvá stála expozícia Žitnoostrovného múzea bola verejnosti predstavená v júni 1972.

 

Vo svojej zbierkotvornej činnosti sa múzeum zameriava na región Žitného ostrova. Vlastní zbierky národopisné, archeologické, historické a prírodopisné. Súčasná stála expozícia múzea pozostáva zo 17 tematických celkov a podáva vierohodný historický obraz o každodennom živote, zvyklostiach, starostiach a radostiach miestnych obyvateľov. Na prízemí múzea sú umiestnené archeologické a paleontologické expozície, na poschodí je časť historická, národopisná.

 

Napriek tomu, že Žitnoostrovné múzeum nepatrí k veľkým múzeám, jeho činnosť je známa a uznávaná nielen doma, ale aj v zahraničí. Svojim návštevníkom ponúka zaujímavé poznatky o miestnych dejinách, prezentuje pôvodné tradície, folklór a zvyklosti miestnych obyvateľov za posledné tisícročie a aj zachováva umelecké, architektonické či iné historické hodnoty tohto regiónu a kraja. Súčasťou prezentačných aktivít múzea sú od roku 1975 aj dočasné expozície v jeho výstavnej sieni. Ide prevažne o etnografické výstavy a výstavy výtvarného umenia. Múzeum poskytuje priestory nielen na prezentáciu predstaviteľov miestnej tvorby, ale aj pre umelcov z celého Slovenska a zo zahraničia.

Cookies