Darujte 2 % z dane Občianskemu združeniu Kukkonia!

Kategória: 

Podporme spolu Žitný ostrov!

Naše občianske združenie Kukkonia vzniklo na jar 2014 a jeho cieľom je rozvoj  tohto výnimočného regiónu. Zachovať jeho tradície a kultúru, chrániť jeho historické pamiatky a prírodné bohatstvo, upútať pozornosť na ochranu životného prostredia. Žitný ostrov je taktiež ostrovom možnosti, preto je naším cieľom aj oživenie turizmu. Srdečne k nám pozývame každého aby si užíval svoj voľný čas na výnimočnom mieste a spoznal delikátne chute nášho regiónu

Doterajšie aktivity a hlavné priority nášho združenia:

1. Kukkonia Charitas (granty a podpory): výtvarné súťaže Kukkonia pre deti, súťaž Pre rozkvitnutý Žitný ostrov, ktorá je zameraná na skrášľovanie okolia, Spoločne pre Kukkóniu – podpora miestnych škôl a obcí, detského domova a nemocníc.
2. Kukkonia Green (ochrana životného prostredia): Výsadba stromov na Žitnom ostrove, čistenie regiónu a Klátovského ramena, Green Kukkonia ekokonferencia, edukatívne videá o ekológie pre deti.
3. Kultúra a šport (podpora kultúry a športu): knihy Kukkónia, knihy o Žitnom ostrove pre deti, detské tábore Kukkonia, výtvarné súťaže Kukkonia pre deti, kultúrno-spoločenské podujatie Kukkonia Malacságok – tradičná zabýjačka na Žitnom ostrove, Tour de Kukkonia – cyklistcké preteky a rodinná cyklotúra, bezplatná mobilná aplikácia Kukkonia – cykloturizmus v regióne Žitný ostrov.
4. Kukkonia turizmus (podpora domáceho cestovného ruchu): www.kukkonia.sk – webstránka na propagáciu turizmu, propagačné videá o regióne (gastronómia, šport a turizmus) a dokumentárny film Kukkonia, regionálna značka kvality Product of Kukkonia - podpora miestnych producentov, propagácia ich produktov, fakultatívne programy Kukkonia – potulky pri starom koryte Dunaja.

Darujte nám 2 % z dane! Podporme spolu Žitný ostrov - rozvoj našej zlatej záhrady!

Za peniaze venované z vašich daní vytvoríme zelenšie a života plnšie životné prostredie pre nasledujúce generácie, podporujeme deti a mládež, kultúru, a podporujeme rozvoj domáceho cestovného ruchu!
Pomôžte nám a podporme spolu Žitný ostrov! Objavte zázraky našej Zlatej záhrady!

 

Ako poukázať 2 % z dane?

- Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

- Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

- Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane

- Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

- Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad

 


Naše údaje:

Kukkonia

Právna forma:  občianske združenie

so sídlom:  Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda

v zastúpení: Tímea Dóka, predseda združenia

IČO: 42 298 806

DIČ: 2024107855

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK18 1100 0000 0029 4702 6632

registrovaného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod. č. VVS/1-900/90-43877

Cookies