Ajándékozza adója 2%-át a Kukkonia PT-nek!

Kategória: 

Támogassuk együtt a Csallóközt!

Ha Önnek is fontos a környezetvédelem, hogy egy szebb, tisztább és zöldebb Csallóközben éljen, ha Ön is szeretné megmutatni a gyermekeinek azokat a helyeket, ahol szüleivel kirándult, ha fontosnak tarja a helyi hagyományok őrzését, a csallóközi kultúra és sport támogatását valamint településeink és iskoláink segítését, akkor ugyanúgy gondolkodik, ahogy mi.

Ajándékozza adója 2%-át a Kukkonia polgári társulásnak, támogassuk együtt a Csallóközt, segítsük a csallóközi kultúrát, gyermekeinket, a környezetvédelmet és a turizmust!

Fontos tudnivalók:

- Az adófelajánlás a gyakorlatban nem jelent pluszkiadást, hanem az egyébként is befizetett adó egy részét alakíthatjuk át jótékony ajándékká egy konkrét szervezet számára.

- Nem lehet 3 eurónál kevesebbet felajánlani.

- A központi adó- és vámhivatal által kiadott nyomtatvány letölthető a www.financnasprava.sk oldalról.

Az adófelajánlás folyamata

- Az alkalmazottak megkérhetik munkaadójukat, hogy végezze el helyettük az évi adóelszámolást.

- Ezt követően kérhetik, hogy a munkaadó állítson ki egy igazolást az adó befizetéséről.

- Az igazoláson szereplő összegből ki lehet számítani az adó 2%-át.

- A felajánlónak ki kell töltenie egy nyilatkozatot (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby)

- A nyilatkozatban meg kell adni a szervezet hivatalos nevét és azonosító számát (IČO)

- Fel kell tüntetni az adó befizetéséről kiállított igazoláson szereplő dátumot is

- A nyilatkozatot és az igazolást le kell adni az adóhivatalban 2023. április 30-ig.

 

Adataink:

Kukkonia

Právna forma:  občianske združenie

so sídlom:  Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda

v zastúpení: Tímea Dóka, predseda združenia

IČO: 42 298 806

DIČ: 2024107855

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK18 1100 0000 0029 4702 6632

registrovaného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod. č. VVS/1-900/90-43877

 

A Kukkonia polgári társulásról

Egy régió sikerének titka az összefogás. Polgári társulásunk eddigi tevékenységei is a régió gazdasági és kulturális fejlesztését igyekeztek segíteni. Szeretnénk, ha egyre többen csatlakoznának hozzánk, akár ötlettel, akár anyagi támogatással. A nekünk ajándékozott adó 2% is ezt az összefogást hivatott erősíteni.

A Kukkónia polgári társulás 2014 tavaszán alakult, s ezzel egy időben elindult a Kukkonia területfejlesztési projekt is, melynek célja a régió fejlesztése, népszerűsítése, értékeink megőrzése. Ezért is kezdtünk hozzá a Kukkonia brand építéséhez, amely két részből áll: az egyik a helyi turizmus fellendítése céljából készült weboldalunk, dokumentumfilmünk és a Kukkónia c. könyv is, a másik a regionális termékek propagálása, a helyi termelők támogatása, a Product of Kukkonia regionális minőségi védjegy.

Társulásunk további tevékenységei:

- a Kukkonia dokumentumfilm (2015)

- a Kukkonia rajzversenyek (2015-2023)

- a Kukkonia gyermektáborok (2015-2023)

- a Kukkonia fakultatív programok szervezése (2016-2019)

- "A virágos Csallóközért" környezetszépítő verseny – a csallóközi falvak támogatása (2014, 2016, 2019)

- ingyenes Kukkonia mobilapplikáció a kerékpárutakra (2016-2023)

- a Product of Kukkonia regionális védjegy projektje (2016, 2017) - a helyi termelők támogatása, termékeik népszerűsítése, regionális minőségi védjegy

Segítsük együtt a régiót!

Cookies