Tour de Kukkonia 2022

Propozície

tour-de-kukkonia-logo-02-2000px.png

Názov:    TOUR  DE KUKKONIA 2022
Usporiadateľ:   OZ Kukkonia
Sídlo:    Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda
Registrovaný: registrovaného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č.: VVS/1-900/90-43877
Spolu usporiadateľ:  Mesto Dunajská Streda, OZ Pierre Baguette
Dátum a miesto:  12. jún. 2022, Dunajská Streda, stredisko pretekov: MOL Aréna
Riaditeľ pretekov:  Gábor Inczédi
Technický riaditeľ:  Zoltán Csicsay
Časomiera:   VIDEOCOM Stancel
Kontakt:   +421 902 762 690, +421 905 876 134, tourdekukkonia [at] kukkonia.sk

Fakturacné údaje:
Sport Timing Slovakia s.r.o.
IBAN: SK7102000000002561869258
BIC/SWIFT: SUBASKBX
VS a referenčné číslo bude zaslané mailom s inštrukciami

 


TECHNICKÉ USTANOVENIA

Charakteristika pretekov:

Tour de Kukkonia: preteky pre cestných cyklistov na 82 km s čipovým meraním času, na čiastočne uzavretej ceste - 2 sprievodné vozidlá, policajné vozidlo, záchranka, servisné vozidlo.

Tour de Kukkonia Easy – preteky pre cestných cyklistov a výkonnostné preteky pre cyklistov na 28 km s čipovým meraním času, na čiastočne uzavretej ceste - 2 sprievodné vozidlá, záchranka, servisné vozidlo. Rozdelí sa na 3 podkategórie:

1. Tour de Kukkonia Easy Race  - preteky pre cestných cyklistov vo vekovej kategórií medzi 19-65 rokov, 65+.
2. Tour de Kukkonia Easy Junior - preteky pre cestných cyklistov vo vekovej kategórií medzi 10-15 rokov a 15-18 rokov, do 15 rokov len so sprievodom dospelej osoby alebo zákonného zástupcu (osoba musí byť zaregistrovaná v kategórii Tour de Kukkonia Easy), nad 15 rokov so súhlasom zákonného zástupcu.
3. Tour de Kukkonia Easy - výkonnostná cyklotúra bez kategórie vo vekovej kategórií od 10 rokov. Do 15 rokov len so sprievodom dospelej osoby alebo zákonného zástupcu (osoba musí byť zaregistrovaná v kategórii Tour de Kukkonia Easy), nad 15 rokov so súhlasom zákonného zástupcu.

Kukkonia Family: 8 km  cyklotúra  pre rodiny na čiastočne uzavretej ceste so sprievodnými vozidlami.

 

Registračné podmienky:

Registrácia sa začína 13. mája 2022 a končí 8. júna 2022 do 20.00. Registrácia má záväzný charakter - registračné poplatky sa nebudú vracať v prípade neprítomnosti. Registrácia na mieste je limitovaná, štartovné rozpísané pri jednotlivých kategóriách.
Predbežná registrácia a preberanie štartovných čísel bude možná už 10.6.2022 od 15.30 do 18.30 pri MOL Aréne (Sektor B) v Dunajskej Strede.
Ochranná prilba je povinná pre každého pretekára počas celých pretekov!

Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície a organizátorov. Preteká sa za plnej premávky, križovatky budú zabezpečené organizátormi a políciou.

 

Štartovné:

Tour de Kukkonia 82 km: 25 eur, štartovné na mieste: 30 eur. V cene štartovného je zahrnuté: čipové meranie času, lekárska služba, úschovňa, sprchy, štartovný balíček (Kukkonia ľadová káva, kupón na obed, Kukkonia jablkový chips, Biosaurus chips, Pí voda, hroznový cukor, vitamín, Kukkonia darček), štartovné číslo slúži ako tombolový lístok.

Tour de Kukkonia Easy Race 28 km: 20 eur, štartovné na mieste: 25 eur. V cene štartovného je zahrnuté: čipové meranie času, lekárska služba, úschovňa, sprchy a štartovný balíček (Kukkonia ľadová káva, kupón na obed, Kukkonia jablkový chips, Pí voda, hroznový cukor, vitamín, Kukkonia darček), štartovné číslo slúži ako tombolový lístok. Registrácia len od 18 rokov.

Tour de Kukkonia Easy Junior 28 km: 13 eur, štartovné na mieste: 15 eur. V cene štartovného je zahrnuté: čipové meranie času, lekárska služba a štartovný balíček (Kukkonia kakao, kupón na obed, Kukkonia jablkový chips, Biosaurus chips, Pí voda, hroznový cukor, vitamín), štartovné číslo slúži ako tombolový lístok. Registrácia len od 10 do18 rokov. Do 15 rokov len so sprievodom dospelej osoby alebo zákonného zástupcu (osoba musí byť zaregistrovaná v kategórii Tour de Kukkonia Easy), nad 15 rokov so súhlasom zákonného zástupcu.

Tour de Kukkonia Easy 28 km: 15 eur, štartovné na mieste 20 eur. Bez vyhodnotenia. V cene štartovného je zahrnuté: čipové meranie času, lekárska služba a štartovný balíček (Kukkonia ľadová káva, kupón na obed, Kukkonia jablkový chips, Biosaurus chips, Pí voda, hroznový cukor, vitamín),  štartovné číslo slúži ako tombolový lístok. Do 15 rokov len so sprievodom dospelej osoby alebo zákonného zástupcu (osoba musí byť zaregistrovaná v kategórii Tour de Kukkonia Easy), nad 15 rokov so súhlasom zákonného zástupcu.

Kukkonia Family 8 km: 8 eur,  na mieste 8 eur. V cene štartovného je zahrnuté: štartovací balíček (Kukkonia Kakao, Biosaurus snack, hroznový cukor, vitamín, Pí voda, kupón na obed), štartovné číslo slúži ako tombolový lístok. Do 5 rokov zadarmo – bez balíčka, od 5 do 12 rokov 4 eur, v cene je kupón na obed a Pí voda. Do 15 rokov len so sprievodom dospelej osoby alebo zákonného zástupcu (osoba musí byť zaregistrovaná v kategórii Kukkonia Family), nad 15 rokov so súhlasom zákonného zástupcu.


Trať pretekov:

GPS údaje je možné stiahnuť tu
Tour de Kukkonia: https://ridewithgps.com/routes/39233753
Tour de Kukkonia Easy, Easy Race, Easy Junior: https://ridewithgps.com/routes/39233815
Kukkonia Family: https://www.strava.com/routes/2816584395020506778

Kancelária pretekov: MOL Aréna, Športová ulica 1104/23

 

Vážený pretekár!
Vzhľadom na veľký počet záujemcov bola registrácia pozastavená. Na mieste pretekov bude povolená registrácia, ale len v limitovanom množstve, t.j. v každej kategórii 10 pretekárov (kategórie: EASY, EASY RACE, EASY JUNIOR, FAMILY, TOUR DE KUKKONIA). Pretekárom, ktorí sú zaregistrovaní, ale ešte neuhradili štartovné, zabezpečíme miesto.
Ďakujeme za pochopenie!

Registrácia

 

 

Časový rozpis:

12. 6. 2022 (nedeľa)

07:30 h – 9:00 h  - registrácia, preberanie štartovných čísel, pri MOL Aréne (Sektor B) v Dunajskej Strede
Preberanie štartovných čísel možné aj v piatok 10.6.2022, medzi 15:30-18:30 v kancelárii pretekov 
09:15 h – brífing pretekárov - inštruktáž  
09:25 h – štart pretekov  (všetky kategórie a trate spoločne Tour de Kukkonia, Tour de Kukkonia Easy, Easy Race, Junior, , Kukkonia Family)
09:35 h – štart za hranicou mesta – Tour de Kukkonia
09:35 h – štart na ulici Istvána Gyurcsóa – Tour de Kukkonia Easy, Easy Race, Junior
09:50 h – štart na ulici Istvána Gyurcsóa – Kukkonia Family
10:15 h – workshop pre deti s Hegeshow
12:15 h – Hegeshow akrobatické vystúpenie
13:00 h – obed, vyhlásenie výsledkov a tombola


Dôležitá informácia:

Za aktívny chip na meranie času pretekár na mieste zaplatí kauciu vo výške 20 eur. Pretekár po preteku chip vráti organizátorom, vtedy mu bude vrátená kaucia. V prípade že pretekár stratí alebo pokazí chip, usporiadateľ má právo od pretekára vymáhať cenu chipu, t.j. 80 eur. Pretekár s registráciou na preteky s týmto súhlasí.


KATEGÓRIE TOUR DE KUKKONIA - 82 km

Výlučne cestný bicykel
A ‐ MASTERS A: 19–29 rokov (2003 ‐1993)
B ‐ MASTERS B: 29–39 rokov (1992 -1983)
C ‐ MASTERS C:  40–49 rokov (1982‐1973)
D ‐ MASTERS D: 50–59 rokov (1972‐1963)
E ‐ MASTERS E: 60–65 rokov (1962-1957)
F – SENIOR  65+ rokov  (1956 a pred)
F ‐ ženy bez vekového rozdielu od 19 rokov

+ absolútny najrýchlejší pretekár - CENA KUKKONIE
+ najrýchlejší Dunajskostredčan, najrýchlejšia Dunajskostredčanka (okres Dunajská Streda) – CENA PRIMATORA MESTA DUNAJSKÁ STREDA

 

KATEGÓRIE TOUR DE KUKKONIA EASY RACE 28 km

Cestný bicykel alebo trekking
Muži 19-39 rokov (2003-1983)
Muži 40-59 rokov (1982-1963)
Muži nad 60 rokov (1962 a pred)

Ženy 19-39 rokov (2003-1983)
Ženy 40-59 rokov (1982-1963)
Ženy nad 60 rokov (1962 a pred)

 

KATEGÓRIE TOUR DE KUKKONIA EASY JUNIOR - 28 km

Na typ bicykla nezáleží
Junior chlapci A – 10-14 rokov (2012-2008)
Junior chlapci B – 15-18 rokov (2007-2004)
Junior dievcatá A – 10-14 rokov (2012-2008)
Junior dievcata B – 15-18 rokov (2007-2004)

 

BEZ KATEGÓRIE KUKKONIA EASY  -  28 km
Na typ bicykla nezáleží, bez vyhodnotenia

 

Sprievodné vozidlá

Sprievodné vozidlá Tour de Kukkonia:
Len sprievodné vozidlá organizátorov budú pripustené do konvoja pretekov.
Sprievodné vozidlá sprevádzajúce vlastných pretekárov nie sú povolené z dôvodu maximálnej bezpečnosti.
Sprievodné vozidlá organizátorov:
- 1 neutrálne vozidlo za prvou skupinou (priemerná rýchlosť 38-44 km/h)
- 1 neutrálne vozidlo za druhou skupinou (priemerná rýchlosť 30-36 km/h)
- 1 neutrálne vozidlo za posledným pretekárom
- Záchranka, servisné vozidlo

Sprievodné vozidlá Tour de Kukkonia Easy, Easy Race, Easy Junior:
Len sprievodné vozidlá organizátorov budú pripustené do konvoja pretekov.
Sprievodné vozidlá sprevádzajúce vlastných pretekárov nie sú povolené z dôvodu maximálnej bezpečnosti.
Sprievodné vozidlá organizátorov:
- 1 neutrálne vozidlo za prvou skupinou (priemerná rýchlosť 35-40 km/h)
- 1 neutrálne vozidlo za druhou skupinou (priemerná rýchlosť 29-35 km/h)
- 1 neutrálne vozidlo za posledným pretekárom
- Záchranka, servisné vozidlo

Sprievodné vozidlá Kukkonia Family
- Len sprievodné vozidlá organizátorov budú pripustené do konvoja pretekov.
- 1 sprievodné vozidlo pred skupinou
- 1 sprievodné vozidlo za skupinou

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Preteká sa podľa pravidiel SZC v kategórii Tour de Kukkonia a ostatné kategórie podľa tohto rozpisu.
Pretekári štartujú v celoplastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na hlave.
Pretekári sú povinní sa prihlásiť na jednom z dvoch kontrolných staníc – Kellys alebo Bike Union, kde kontrolujú:
- typ bicykla, či je v súlade s kategóriou, v ktorom je účastník registrovaný
- technické parametre a stav bicykla
- nosenie prilby
Kontrolu treba absolvovať do 9:10 hodiny, podpisom pretekára bude kontrola hotová. V prípade vynechania kontroly, môže byt účastník vyradený.  
Pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami štartu potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny alebo poslaním prihlášky. Za pretekárov mladších ako 18 rokov podpisuje zákonný zástupca.
Každý pretekár dáva výslovné povolenie používať obrazové záznamy z podujatia a šíriť ich prostredníctvom akéhokoľvek typu materiálu.
Každý účastník nesie plnú zodpovednosť za svoje vybavenie a za škody, ktoré spôsobí.
Každý pretekár, člen sprievodu a divák sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.
Každý pretekár a člen sprievodu zodpovedá za škody ním spôsobené sebe, alebo iným.
Usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom, alebo sprievodu ani nimi spôsobené.
Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície a organizátorov, preteká sa za plnej premávky, križovatky budú zabezpečené organizátormi a políciou.
Pretekov Tour de Kukkonia sa môžu zúčastniť súťažiaci len na cestných (pretekárskych) bicykloch poháňaných výlučne ľudskou silou bez pomocných motorov. Je zakázané používanie triatlonových/časovkárskych nástavcov z bezpečnostných dôvodov. Je zakázané pretekať na crossových, mtb, fixi, singlespeed, mestských bicykloch.
Pretekov Tour de Kukkonia Easy Race sa môžu zúčastniť súťažiaci len na cestných (pretekárskych) a trekking bicykloch poháňaných výlučne ľudskou silou bez pomocných motorov. Je zakázané používanie triatlonových/časovkárskych nástavcov z bezpečnostných dôvodov. Je zakázané pretekať na crossových, mtb, fixi, singlespeed, mestských bicykloch.
Pretekov Tour de Kukkonia Easy Junior sa môžu zúčastniť súťažiaci len na bicykloch poháňaných výlučne ľudskou silou bez pomocných motorov.
Je zakázané odhadzovať odpadky po celej dĺžke trati, okrem vyznačeného bufetu, pod hrozbou diskvalifikácie!
Križovatky na trase pretekov Tour de Kukkonia budú zabezpečené štátnou políciu, organizátormi, alebo miestnymi pomocníkmi od prejazdu prvého pretekára do prejazdu posledného pretekára, najviac však 40 minút od prejazdu prvého pretekára.
Vyzývame Vás na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zvýšenú opatrnosť pre pretekárov jazdiacich so stratou väčšou ako 40 minút na čelo pretekov.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií v prípade nepredvídaných okolností.
V prípade nepriaznivého počasia si usporiadateľ vyhradzuje právo zmeny termínu pretekov.
Servisné vozidlo zabezpečí nie len trasy ale na prosbu aj odvoz pretekárov k štartu, ktorí z určitých dôvodov nevedia pokračovať v súťaži, odstránenie drobných technických závad, požičanie drobného náradia na opravu. Servisné vozidlo na odstránenie technickej závady je možné využiť maximálne na 3 minúty. Servisné vozidlo nezabezpečí jedlo, pitie, ani koleso na výmenu.

 

PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Organizátor súťaže ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Identifikačné údaje organizátora súťaže sú uvedené v záhlaví tohto súťažného poriadku.
Fyzická osoba pred zapojením sa do pretekov zobrala na vedomie, že pre účely pretekov je nevyhnutné spracúvanie jej osobných údajov zadaných v online registračnom formulári pri zapojení sa v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, e-mail a telefónne číslo (pre účely evidencie súťažiacich) dátum narodenia, pohlavie (pre overenie veku a zaradenie účastníka do príslušnej kategórie).

Zo súťaže bude organizátor vyhotovovať obrazové a zvukové záznamy, ktoré budú použité na propagáciu pretekov, jej partnerov a organizátora.

Zapojením sa do pretekov (registráciou) dáva účastník ako dotknutá osoba organizátorovi súťaže súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účely uvedené v tomto súťažnom poriadku.
Účastník má právo kedykoľvek súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, odvolať. Účastník môže svoj súhlas odvolať písomne na adrese organizátora súťaže alebo na e-mailovej adrese: kukkonia [at] kukkonia.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Osobné údaje budú spracúvané za účelom organizácie pretekov (čo zahŕňa najmä, nie však výlučne identifikáciu účastníka, zaradenie do databázy účastníkov, vyhodnotenie pretekov, komunikáciu s účastníkom), ako aj za účelom propagácie organizátora pretekov.
Osobné údaje nevyhnutné na zapojenie sa do pretekov bude organizátor spracúvať po dobu trvania pretekov a 6 mesiacov po ich ukončení. Osobné údaje výhercov a obrazové a zvukové záznamy vyhotovené z pretekov slúžiace na propagáciu pretekov, partnerov a organizátora bude organizátor používať a zverejňovať po dobu 1 roka po ich ukončení.
Po uplynutí tejto doby môže organizátor súťaže spracúvať osobné údaje len, ak bude ich dlhšie uchovávanie odôvodnené zákonom alebo oprávneným záujmom organizátora súťaže, napr. na účely právnej ochrany organizátora.

Osobné údaje výhercov bude organizátor súťaže spracúvať aj na účely vydávania externého periodika a online magazínu.

Prevádzkovateľ môže poskytnúť vaše osobné údaje aj príjemcom resp. tretím osobám ako sú napr., notár, sprostredkovatelia, ak boli poverení spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa a iné oprávnené subjekty v zmysle príslušných právnych predpisov.
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov.

 

Registrácia

 

logok-v02-banner-tour-de-kukkonia-802px.jpg

Cookies