„Spoločne pre Kukkóniu 2018“ - výzva na podávanie žiadostí o finančnú podporu

„Spoločne pre Kukkóniu 2018“ - výzva na podávanie žiadostí o finančnú podporu

Občianske združenie Kukkonia vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o finančnú podporu s názvom: „Spoločne pre Kukkóniu“ 

 

Cieľom výzvy „Spoločne pre Kukkóniu“ je pomôcť subjektom (inštitúciám a jednotlivcom) v regióne s deklarovanými cieľmi a zámermi, ktoré sú v súlade s naším poslaním. Rozhodli sme sa finančne podporiť podujatia a iniciatívy v regióne  Žitného ostrova s potenciálom pre ďalší rozvoj a predpokladmi na uchovanie uvedených hodnôt pre ďalšie generácie, ako aj pre ich jedinečnosť a pridanú hodnotu. Chceme podporiť aj talenty, športové a iné voľnočasové podujatia, ktoré prispievajú k spolupatričnosti,  zachovaniu identity a posilňujú hrdosť obyvateľov žijúcich v žitnoostrovskom regióne. Je  našou snahou taktiež pomáhať materským a základným školám a prispieť k zlepšovaniu podmienok a kvality života detí a mládeže.

 

Výzvu a žiadosť môžete stiahnuť TU:

 

Cookies