Rybárstvo v Kukkónii

„Ľudová pranostika hovorí, že keď fúka južný vietor, rybár zostane hladný. Ryby nezaberajú ani keď je slnko vysoko, boja sa totiž tieňa.“

 

Rybárske tradície v Kukkónii boli oddávna významné aj z európskeho hľadiska. V súvislosti s rybolovom a rybármi žije aj niekoľko legiend. Podľa jednej kráľa svätého Štefana, ktorý počas poľovačky na jeleňa spadol vo Vojke nad Dunajom do vody, zachránili dvaja miestni rybári. Vďačný kráľ im daroval okolitý región spolu s dunajskými ostrovmi.

Rybárstvo patrilo v tomto regióne medzi typické miestne zamestnania. Táto tradícia sa vyše tisíc rokov odovzdávala z otcov na synov. Rybníky a dunajské ramená patria aj dnes medzi obľúbené miesta rybárov.

Aké ryby môžeme loviť v Kukkónii?

Typickým zástupcom rýb Žitného ostrova je kapor (divá forma je u nás celoročne chránený). Z čeľade kaprovitých rýb sa na Žitnom ostrove vyskytuje až 32 druhov. Našou najznámejšou dravou rybou je šťuka obyčajná, v minulosti boli najmä v Malom Dunaji ulovené mimoriadne veľké jedince. Z čeľade pstruhovitých sa u nás vyskytuje hlavátka podunajská, pstruh dúhový, pstruh potočný a iné. Zástupcom čeľade úhorovitých rýb je úhor obyčajný. Medzi najznámejšie pôvodné druhy rýb Žitného ostrova patria aj sumec obyčajný, boleň dravý, lieň obyčajný, mrena obyčajná a pleskáče.  Z nepôvodných druhov rýb tu nájdete najmä nutriu riečnu, amura bieleho, rozšírený je však aj tolstolobik biely a iné.

Treba však vedieť, že zákony a vyhlášky týkajúce sa rybolovu sú na Slovensku veľmi prísne. Bez povolenia je dovolené rybárčiť len v súkromných rybníkoch. (Nižšie uvádzame ich zoznam.) Na rybačku na Dunaji, Malom Dunaji, štátnych jazerách a kanáloch je potrebné rybárske povolenie. (Zoznam vôd vo vlastníctve štátu nájdete na stránke www.srz-ds.sk pod odkazom Rybárske revíry.) Na získanie rybárskeho povolenia je potrebný platný rybársky lístok. Ten sa dá získať na kompetentnom mestskom či obecnom úrade, v ktorého pôsobnosti sa dané jazero, rieka či kanál nachádza. Záujemcovia o rybolov získajú rybárske povolenie od miestneho rybárskeho zväzu po zaplatení rôznych poplatkov (zápisné, členské, členská známka), v Kukkónii sa dá získať v Dunajskej Strede, Veľkom Mederi, Šamoríne, Komárne, Topoľníkoch, Kolárove a Dunajskej Lužnej.

Turisti si môžu zakúpiť tzv. hosťovacie povolenie, ktoré sa dá získať aj bez zaplatenia spomínaných poplatkov, jeho platnosť je jeden deň alebo týždeň. Po skončení rybačky treba vyplniť úlovkový lístok a následne ho odovzdať na mieste kúpy hosťovacieho povolenia. Povolenie si možno zakúpiť aj cez víkend, informácie sa poskytujú na telefónnom čísle 0903 174 539. Povolenie sa dá zakúpiť aj na určené vody patriace do pôsobnosti miestneho rybárskeho zväzu (stojaté vody, jazerá, prípadne na určené rieky, napr. na Malý Dunaj – toto povolenie je lacnejšie – alebo drahšie povolenie na rybolov na riekach patriacich do kompetencie štátneho rybárskeho zväzu). Rybačka sa začína zápisom miesta a času rybolovu na úlovkový lístok. Treba doň zaznamenať aj ryby, ktoré rybár chytil a ponechal si ich. S čereňom (rybárskou sieťou na dlhej žrdi) sa dá loviť len na vymedzených miestach a s osobitným povolením. Loviť sa dá dvoma spôsobmi, buď sieť na dlhej drevenej rúčke ponoríme do vody z brehu, alebo s ňou vojdeme do vody.

V zmysle nového zákona loviaci si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac a) jeden kus jesetera malého alebo jeden kus jesetera sibírskeho, alebo jeden kus sumca veľkého, alebo dva kusy úhora európskeho, alebo dva kusy kapra rybničného, alebo dva kusy mieňa sladkovodného, alebo dva kusy zubáča veľkoústeho, alebo dva kusy zubáča volžského, alebo dva kusy šťuky severnej, alebo dva kusy lieňa sliznatého, alebo dva kusy mreny severnej, alebo dva kusy pstruha jazerného, alebo dva kusy pstruha potočného, alebo dva kusy lipňa tymiánového; k týmto úlovkom si môže privlastniť taký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej alebo nosáľa sťahovavého aby celkový počet privlastnených rýb neprekročil počet štyri kusy a celková hmotnosť nepresiahla 5 kg,

 

Zoznam súkromných jazier:

Ňárad: Holtörvény

Dolný Bar: Relax Park – www.relaxpark.sk

Dolnobársky rybník – www.dolnobarskyrybnik.sk

Michal na Ostrove: Lake

Padáň: Štrkovisko Padáň – www.sportovyrybolov.rybarstvo.com

Komárno: Žitnoostrovská rybačka

Horná Potôň: Jazero Carplandia – www.jazerocarplandia.sk

Gabčíkovo: Jazero Dékány – www.jazerodekany.sk

pri Kolárove: športový rybník Moby Dick – www.moby-dick.sk

Zemianska Olča: Carp paradise – www.carpparadise.sk

Okoličná na Ostrove: Jazero Eszter – www.esztercarp.sk

Vojka nad Dunajom: Danube-Fishing – http://www.vojkakomposesorat.sk/

 

Cookies