Rozvoj regiónu

Kategória: 

Naprieč viacerými generáciami bola moja rodina bytostne spätá s týmto kúskom zeme. Skutočne sme žili stále tu. Toto je región, z ktorého pochádzame a kde máme svoje korene. A opakovane sa mi potvrdzuje, že mi je tento kraj najmilší: nech sa tu totiž vrátim z ktoréhokoľvek kúta sveta viem, že sa nikde inde lepšie nikdy necítim. Som súčasťou spoločenstva, ktoré si hrdo hovorí „slovenskí Maďari”, pričom naša komunita tvorí 10 percent populácie na Slovensku. Sila a pevnosť každej komunity je daná tým, aký veľký pocit vzájomnej spoluzodpovednosti zdieľajú jej členovia medzi sebou. Myslím si, že táto spoluzodpovednosť znamená aj odovzdanie si svojich zručností a skúseností.

Mojou prednosťou, teda tým, v čom som fakt dobrý, je skúsenosť manažéra. Dokážem stanoviť ciele a viem ich aj dosiahnuť. A projekt Kukkonie je práve o tom: vytýčime si ciele, stanovíme spôsoby a prostriedky, ktorými ich budeme schopní naplniť. Nájdeme v tomto regióne ľudí, ktorí dokážu vytvoriť tím. A vďaka tomu, že sa odvážne a zároveň maximálne zodpovedne nadchnú pre danú vec, môže tento projekt efektívne a úspešne napredovať.

„Hneď po hlase a vôni mamy medzi moje prvé spomienky patrí tá, keď zovieram ukazovák na ruke starého otca počas prechádzky po gabčíkovskom lesoparku. S úžasom upieram zrak na obrovské stromy a hlavu mi sotva vidieť pre vysokú trávu. Toľko vretienok, nádherných čierno-modrých motýlikov s červenými škvrnami, som odvtedy ani nevidel. Za tých niekoľko desiatok rokov, ktoré uleteli, sa ale udiali veľké zmeny: má ich na svedomí stavba vodnej elektrárne, ale aj iné nešetrné zásahy do prírody, ktoré sú, bohužiaľ, aktuálne prakticky v každom kúte našej planéty. Chcel by som, aby moje deti videli počas prechádzok prírodou to, čoho som bol sám v detstve svedkom. Veľmi rád by som im vrátil späť tento kúsok našej zeme v takom stave, ako si ho pamätám z chlapčenských čias .”

Domnievame sa, že pre budúcnosť tohto regiónu budú dôležité dva piliere, ktoré môžu aj pre nasledujúce generácie zabezpečiť jeho významný rozvoj: jedným z nich je turizmus a druhým gastronómia.

„Som rodák zo Žitného ostrova a preto je pre mňa zachovanie tradícií a ich ochrana nesmierne dôležitá. Musíme pokračovať v tom, čo nám v oblasti gastronómie odovzdali naši predkovia. Zbieram staré kuchárske knihy s tradičnými receptmi zo Žitného ostrova. Študujem ich a rozmýšľam ako ich prispôsobiť súčasným gastronomickým trendom. Pokúšam sa, ak je to možné, dať im takpovediac nový rozmer. Je samozrejme dôležité, aby sme sa v tomto nesnažili napodobňovať iné národy či kultúry. Áno, pomôžme si aktuálnymi trendmi, využívajme nové technológie, ale základné suroviny a kuchyňa nech ostávajú vždy naše.”

„Pod značkou Kukkonie vyrábame podľa tradičnej receptúry vysokokvalitné domáce produkty. Ide o mliečne, mäsové, zeleninové a ovocné výrobky. Je dobre známe, že na Žitnom ostrove máme skvelú úrodnú pôdu aj mimoriadne kvalitnú pitnú vodu. Chýbala však istá iniciatíva, ktorá by túto skutočnosť dostatočne zvýraznila. My sme s tým začali a myslíme si, že to malo zmysel. Naše potraviny totiž vyhľadáva čoraz viac ľudí – a práve to považujeme za veľmi dôležite. Stále sa zvyšujúci dopyt po kvalitných produktoch z tohto regiónu hodnotíme ako vynikajúci signál do budúcna.”

Rozvoj regiónu je možné realizovať iba tak, že celý región týmto rozvojom žije, a teda, že si ho každý jeho obyvateľ nejakým spôsobom úprimne osvojí.

„Vybudovalo sa 120 kilometrov cyklotrás, popritom sme sprevádzkovali ďalších približne 200 kilometrov turistických chodníkov, ktoré boli neskôr úspešne označené aj tabuľami. Navyše, užitočné informácie o cyklotrásách, gastronomických prevádzkach, termálnych kúpeľoch, pozoruhodnostiach či atrakciách Žitného ostrova je možné nájsť na jednom mieste prostredníctvom aplikácie Kukkonia.”

Kukkonia je skutočne inovatívny projekt. Všetko, čo si o minulosti myslíme, všetko dôležité, čo nám história z nášho pohľadu priniesla, sa pokúsime ochrániť a zachovať.

„Ľudia, ktorí tu žijú sú podľa mňa čoraz viac hrdí na to, že odtiaľto pochádzajú. Obyvatelia Žitného ostrova nevyhľadávajú prekážky. Hľadajú skôr spôsoby ako ich prekonať. Pátrajú po možnostiach ohľadne ďalších projektov, ktoré by tu pritiahli viac ľudí. Myslím si, že sú hrdí aj na naše domáce produkty. Vždy ich beriem so sebou, keď cestujem po svete. Kdekoľvek som, výrobky značky Kukkonia hrdo ukazujem so slovami, že sú naše, že ich produkujeme tu, na Žitnom ostrove.”

„Po rozbehnutí nových projektov zameraných na rozvoj regiónu tu stúpol v posledných rokoch počet návštevníkov približne o 50 percent. Najdôležitejšie je v tejto súvislosti podľa mňa to, že sa región rozvíjal  a zároveň nestratil na svojej dôveryhodnosti.”

Projekt na rozvoj regiónu, na ktorého začiatku bol geniálny nápad, má už svoj základný rámec. Už v ňom musíme iba pokračovať, pričom ho každý môže obohatiť a zlepšiť o svoj vlastný osobný Kukkonia projekt. Iba takáto úprimná a spontánna spolupráca nás všetkých môže byť reálnym prísľubom vzniku originálneho, jedinečného a komplexného diela, ktoré nám bude závidieť celá Európa.

Projekt Kukkonie nie je o tom, čo bude zajtra. Ponúka dlhodobé riešenia, ktorých výsledkom má byť obraz tohto regiónu o 15 a viac rokov. To, čo urobíme a naštartujeme v prospech rozvoja regiónu dnes, bude hodnotným prínosom pre budúcu generáciu. Naopak, to čo dnes zanedbáme či z rôznych dôvodov nedokážeme vyriešiť či uviesť do života, budú musieť neskôr „hasiť” naše deti. Naša zodpovednosť je preto obrovská. Vytýčili sme smer, cestu - a tiež to - aká dlhá by tá cesta mala byť. Až to, kde bude koniec tejto cesty však ukáže, či boli naše kroky dostatočne účinné, efektívne a správne. Až v nasledujúcich rokoch sa ukáže, že nakoľko budúce generácie a ich manažéri budú mať dôvod uveriť tomu, že projekt Kukkonia bol naštartovaný práve kvôli nim a pre nich.