Hlasy: 6
Hlasovanie 2020 marec
Barbora Ďuríková
ZŠ Rozmarínová
výtvarný krúžok
Komárno