Szavazatok: 6
Szavazás 2020 március
Barbora Ďuríková
ZŠ Rozmarínová
výtvarný krúžok
Komárno