Kukkonia Tour 2019

kukkonia-tour-2019-logo-b_1.png

 

Názov:                              KUKKONIA TOUR 2019

Usporiadateľ:                 OZ Kukkonia

Dátum a miesto:            23. jún. 2019, Dunajská Streda, stredisko pretekov: MOL Aréna

Riaditeľ pretekov:         Gábor Inczédi

Technický riaditeľ:         Zoltán Csicsay

Časomiera:                     Sport Timing Slovakia s.r.o.

Kontakt:                           +421 905 442 658, tourdekukkonia [at] kukkonia.sk

 

Technické ustanovenia

Charakteristika pretekov:

Tour de Kukkonia – preteky pre cestných cyklistov na 80 km s čipovým meraním času, na čiastočne uzavretej ceste - 2 sprievodné vozidlá (Motor-Car Dunajská Streda s.r.o.), policajné vozidlá, záchranka, servisné vozidlo.    

Tour de Kukkonia Easy – výkonnostné preteky pre cyklistov na 36 km s čipovým meraním času, na čiastočne uzavretej ceste - 2 sprievodné vozidlá, (Motor-Car Dunajská Streda s.r.o.).

- Kukkonia Family – 6 km  cyklotúra  pre rodiny na čiastočne uzavretej ceste so sprievodnými vozidlami.

 

Registrácia

 

Registračné podmienky:

Registrácia sa začína 26. apríla 2019 a končí 20. júna 2019. (štartovné čísla s menom ponúkame tým, ktorí sa zaregistrujú do 17. júna). Registrácia má záväzný charakter - registračné poplatky sa nebudú vracať v prípade neprítomnosti.

 

Údaje na bankový prevod:

Názov účtu: Sport Timing Slovakia s.r.o. 

IBAN: SK7102000000002561869258

BIC / SWIFT:  SUBASKBX

VS: príde s pokynmi emailom

Referencia: príde s pokynmi emailom

 

Štartovné:

Tour de Kukkonia 80 km: 18 eur, štartovné na mieste: 23 eur. V cene štartovného je zahrnuté: čipové meranie času, štartovný balíček (produkty Kukkonia a Minit, Pí voda, Biosaurus snack, vitamín), štartovné číslo slúži ako tombolový lístok, kupón na teplé jedlo, lekárska služba, úschovňa, sprchy.

Tour de Kukkonia Easy 36 km: 13 eur, štartovné  na mieste 18 eur. V cene štartovného je zahrnuté: čipové meranie času, štartovný balíček (produkty Kukkonia a Minit, Pí voda, Biosaurus snack, vitamín), štartovné číslo slúži ako tombolový lístok, kupón na teplé jedlo, úschovňa, sprchy, lekárska služba.

Kukkonia Family 6 km: 6 eur, do 15 rokov zadarmo. V cene štartovného je zahrnuté: Pí voda, teplé jedlo, pre deti štartovný balíček ( Kukkonia Kakao, Biosaurus snack, Minit produkty, vitamín), štartovné číslo slúži ako tombolový lístok, lekárska služba.

 

Trať pretekov: GPS údaje je možné stiahnuť do mobilu z aplikácie Kukkonia:

Tour de Kukkonia:           https://www.strava.com/routes/17785310

Tour de Kukkonia Easy: https://www.strava.com/routes/17785359

 Kukkonia Family:             https://www.strava.com/routes/13081627

 

Kancelária pretekov:

Mol Aréna, Športová 1104/23, 929 01 Dunajská Streda

 

Časový rozpis:

7:00–8:30 – registrácia, preberanie štartovných čísel, preberanie štartovných čísel je už možná 22.6.2019 od 16.00 do 18.00 pri MOL Aréne (Sektor B) v Dunajskej Strede

9:00 – brífing pretekárov – inštruktáž                              

9:10 – slávnostný štart pretekov  (všetky kategórie a trate spoločne Tour de Kukkonia, Tour de Kukkonia Easy, Kukkonia Family)

9:30 – letmý štart za hranicou mesta (Bratislavská cesta)  – Tour de Kukkonia

9:40 – letmý štart za hranicou mesta (Bratislavská cesta) – Tour de Kukkonia Easy, Kukkonia Family

13:00 – obed, vyhlásenie výsledkov a tombola

 

Dôležitá informácia:

Za aktívny chip na meranie času pretekár na mieste zaplatí kauciu vo výške 20 eur. Pretekár po preteku chip vráti organizátorom, vtedy mu bude vrátená kaucia. V prípade že pretekár stratí alebo pokazí chip, usporiadateľ má právo od pretekára vymáhať cenu chipu, t.j. 80 eur. Pretekár s registráciou na preteky súhlasí s tým.

 

KATEGÓRIE TOUR DE KUKKONIA - 80 km

A – MASTERS A - 19–29 rokov (2000–1990)

B – MASTERS B - 29–39 rokov (1989–1980)

C – MASTERS C - 40–49 rokov (1970–1979)

D – MASTERS D - 50–59 rokov (1969–1960)

E – MASTERS E nad 60 rokov (pred 1959)

F – ženy bez vekového rozdielu

J – juniori – do 18 rokov  (2001 až 2004)

+ absolútny najrýchlejší pretekár - CENA KUKKONIE

+ najrýchlejší Dunajskostredčan, najrýchlejšia Dunajskostredčanka (okres Dunajská Streda) – CENA PRIMATORA MESTA DUNAJSKÁ STREDA

 

KATEGÓRIE KUKKONIA EASY – 36 km

Muži 19–39 rokov (1980–2000)

Muži 40–59 rokov (1960–1979)

Muži nad 60 rokov (do 1959)

Ženy 19–39 rokov (1980–2000)

Ženy 40–59 rokov (1960–1979)

Ženy nad 60 rokov (do 1959)

Junior chlapci (2001– 2006)

Junior dievčatá (2001–2006)

 

Sprievodné vozidlá Tour de Kukkonia:

- Len sprievodné vozidlá organizátorov budú pripustené do konvoja pretekov.

- Sprievodné vozidlá sprevádzajúce vlastných pretekárov nie sú povolené z dôvodu maximálnej bezpečnosti.

- Sprievodné vozidlá organizátorov:

- 1 neutrálne vozidlo za prvou skupinou (priemerná rýchlosť 38-44 km/h)

- 1 neutrálne vozidlo za druhou skupinou (priemerná rýchlosť 30-36 km/h)

- 1 neutrálne vozidlo za posledným pretekárom

- záchranka, servisné vozidlo

 

Sprievodné vozidlá Tour de Kukkonia Easy:

- Len sprievodné vozidlá organizátorov budú pripustené do konvoja pretekov.

- Sprievodné vozidlá sprevádzajúce vlastných pretekárov nie sú povolené z dôvodu maximálnej bezpečnosti.

- Sprievodné vozidlá organizátorov:

- 1 neutrálne vozidlo za prvou skupinou (priemerná rýchlosť 35-40 km/h)

- 1 neutrálne vozidlo za druhou skupinou (priemerná rýchlosť 29-35 km/h)

- 1 neutrálne vozidlo za posledným pretekárom

- záchranka

 

Záverečné ustanovenia:

- Preteká sa podľa pravidiel SZC v kategórii Tour de Kukkonia a ostatné kategórie podľa tohto rozpisu.

- Pretekári štartujú v celoplastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na hlave.

- Pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami štartu potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny alebo poslaním prihlášky. Za pretekárov mladších ako 18 rokov podpisuje zákonný zástupca.

- Každý pretekár dáva výslovné povolenie používať obrazové záznamy z podujatia a šíriť ich prostredníctvom akéhokoľvek typu materiálu.

- Každý účastník nesie plnú zodpovednosť za svoje vybavenie a za škody, ktoré spôsobí.

- Každý pretekár, člen sprievodu a divák sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.

- Každý pretekár a člen sprievodu zodpovedá za škody ním spôsobené sebe, alebo iným.

- Usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom, alebo sprievodu ani nimi spôsobené.

- Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície a organizátorov, preteká sa za plnej premávky, križovatky budú zabezpečené organizátormi a políciou.

- Pretekov Tour de Kukkonia sa môžu zúčastniť súťažiaci len na cestných (pretekárskych) bicykloch poháňaných výlučne ľudskou silou bez pomocných motorov. Je zakázané používanie triatlonových/časovkárskych nástavcov z bezpečnostných dôvodov. Je zakázané pretekať na crossových, mtb, fixi, singlespeed, mestských bicykloch.

- Pretekov Tour de Kukkonia Easy sa môžu zúčastniť súťažiaci len na bicykloch poháňaných výlučne ľudskou silou bez pomocných motorov.

- Je zakázané odhadzovať odpadky po celej dĺžke trati. že pretekár poruší pravidlá, bude diskvalifikovaný.

- Križovatky na trase pretekov Tour de Kukkonia budú zabezpečené štátnou políciu, organizátormi, alebo miestnymi pomocníkmi od prejazdu prvého pretekára do prejazdu posledného pretekára, najviac však 40 minút od prejazdu prvého pretekára.

- Vyzývame Vás na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zvýšenú opatrnosť pre pretekárov jazdiacich so stratou väčšou ako 40 minút na čelo pretekov.

- Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií v prípade nepredvídaných okolností.

- V prípade nepriaznivého počasia si usporiadateľ vyhradzuje právo zmeny termínu pretekov.

 

Podmienky spracúvania osobných údajov:

1. Potvrdzujem, že som sa oboznámil s Podmienkami spracúvania osobných údajov účastníkov Cyklistických pretekov Kukkonia Tour 2019.

2. Udeľujem svoj súhlas občianskemu združeniu Kukkonia (organizátorovi podujatia), aby spracovávala moje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, pohlavie, bydlisko, e-mailová adresa, obrazové a zvukové záznamy o účasti mojej osoby na podujatí, za účelom zasielania ponuky podujatí a pretekov, služieb a produktov, odoberania newslettera Kukkonia, informovania verejnosti o podujatí a obdobné marketingové účely a aby poskytla tieto osobné údaje pre účely marketingového využitia svojím partnerským spoločnostiam, ktoré sa podieľajú na organizácii podujatia a tretím osobám. Súhlas dávam dobrovoľne podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

3. Prihlásením sa na preteky každý pretekár berie na vedomie, že na podujatie, preteky KUKKONIA TOUR 2019 – 23.6.2019, štartuje na vlastné nebezpečenstvo, musí sa riadiť pokynmi usporiadateľov a musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Pretekárom odporúčame pred pretekmi absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou pretekárov na podujatí. Maloleté deti sa môžu pretekov zúčastniť len so súhlasom zákonného zástupcu a na jeho zodpovednosť.

 

Registrácia

 

Naši partneri:

 

kukkonia_logo_0.png               dunajska-streda-erb_0.png             sad_logo_0.png           sosv-logo_sk-horizontal_cmyk_2.png

 

motor-car-ds_0.png             metrans_logo_0.png                 logo_energeticke_strojarne_2.png

 

sam_logo_2.pngavastav_0.png          tsp_metal_logo_0.png

 

      pyronova_logo_large_2.png             thermalpark_ds_logo_2.png           logo_pivoda_0.png   

 

        kellys_bike_logo_0.png          bike-union-logo-1478621142_1.jpg           minit-bakery-logo_2.png       vodne-tury-logo_2.png

 

         biosaurus_2.png                andrea_shop_logo_2.png            uj_no_logo_2.png             dac-logo-02_2.png

 

parameter_logo_sk_c_2.png     dunaszerdahelyi_2.png      samorincan-logo-sk_2.png

 

Cookies