Kukkóniáról

A régiekre emlékezni – hagyománytisztelet. Szeretni, becsülni, védeni az ősi földet, ahol elődeink éltek és dolgoztak, ahol születtünk és élünk, vagy ahonnan elszakadtunk, de ahová az élet fáradalmait kipihenni visszatérünk – kötelesség. Minden nép büszke hazájára, szülőföldjére, megbecsüli, ápolja történelmi, kulturális emlékeit, a régmúlt hagyományait. Ezt tesszük most mi is…

Még a történelmi előidőkben keletkezett az a rengeteg néprege, mely a Csallóközben évszázadokon át élt az egykor itt megtelepedett nép ajkán. Táltosoknak vélt pásztorok és boszorkánysággal vádolt vénasszonyok mesélték a hosszú téli estéken, hogy a Csallóköz szigetét az ősidőkben földöntúli hatalommal bíró tündérek, jóakaratú lidércek, mesebeli villik, bömbölő sárkányok, fanyűvő óriások és más efféle csodalények lakták. Történelmi forrásainkban leggyakrabban a sziget koronként változó írásmódú, de azonos hangzású magyar nevével, a Csallóközzel találkozunk.

A Kukkoniának  különleges csengése van. Magában hordozza tájegységünk történelmét és egyben a változás, a jobb jövő ígéretét. Hol és hogyan? A Nagy-Duna és a Kis-Duna közén egy szép sziget található, melynek a Csallóköz a neve. Közép-Európa legnagyobb folyamközi szigete varázslatos természeti környezettel büszkélkedhet. Még a tatárjárás idejében ragadt rá a Kukkónia név. Lápos, mocsaras terület volt, és a helyiek az itt honos béka, a vöröshasú unka hangját utánozva jelezték egymásnak (kukk-kó), hogy elvonult már az ellenség. A 2014-ben alakult Kukkonia polgári társulás elképzelése egyszerű és egyben eredeti: visszatérni a hagyományokhoz, és modern köntösbe öltöztetni a régit. Fontosnak tartja a tájegység fejlesztését, nagy súlyt helyez a kulturális, történelmi és természeti kincsek megőrzésére és a helyi termények feldolgozására. A Kukkonia egész sor kitűnő termékek márkavédjegye, melyek százalékig hazaiak és kivételesen ízletesek. A Kukkonia termékek azoknak készülnek, akiknek számít, hogy mi kerül a kosarukba – azoknak a lokálpatriótáknak, akik ragaszkodnak ahhoz, ami a miénk.

Cookies