Történelem

Történelem
dec 10, 2020
Csallóközi történetek rorozat Az első evangélikus iskola Dunaszerdahelyen 2. „Most legközelebb elenyészett 1822-dik esztendőbéli Sz. András Hava 25-én ezen szabad Királyi Posony Városban tartatott Kőz Gyűlés alkalmával mi alább es irattak a Tekéntetes Karok és Rendek által á végett lévén hegyessen kiküldettetve, hogy az A Betű alatt ide csatolt Csallóközi Szerdahelyben lakozó Evangélika Községnek abbéli kérését szoros vizsgálat alá venénk, a melly szerént az Esedezők magoknak kegyessen megendegtetni kivánnyák hogy ők Mestert tarthassanak, áki Gyermekeiket tanitaná, és Innep napokon imádkozna...
Történelem
dec 10, 2020
Csallóközi történetek sorozat Az első evangélikus iskola Dunaszerdahelyen A 19. század első felében újabb iskola létesült Dunaszerdahelyen: 1823-ban az az évben létrejött dunaszerdahelyi ág. hitv. evangélista egyházközség megvásárolta a 31. számú házat, hogy „valamely hely fölött is rendelkezzenek, a melyben istentiszteletet tartani, oskolát és tanító vagy lelkészlakot berendezni lehessen”. Az egykori, iskolául is szolgáló épület a mai Fő utcán, az evangélikus templom mellett állt. Nem volt egyszerű az idáig vezető út, a korabeli dokumentumok szerint a kicsinyke gyülekezetnek ugyanis alig...
Történelem
dec 10, 2020
1878-ban új elnökséget választott a Kaszinó taggyűlése: az egylet elnöke az agilis és Szerdahelyen rendkívül népszerű Haskó József katolikus esperes lett, titkárnak Csiba Györgyöt, háznagynak Neubauer Vilmost, ügyésznek Méhes Gyulát, könyvtárosnak pedig Minczér Eleket jelölték. A bizottmányi tagok Krascsenics Ferenc, Fittler Imre, Szelle István, Loog Mór, Cucí János, Horváth István és Pirk Flóris lettek. A Haskó tizenhét éves elnöksége alatti időszak a Csallóköz Szerdahelyi Casinó felvirágzásának az ideje volt. 1880-ra az egylet könyvtára már 695 művet számlált, 1884-re pedig bebútorozták a...
Történelem
dec 10, 2020
1860-ban hagyta jóvá a „Csallóköz Szerdahelyi Casinó” megalakulását a pozsonyi helytartótanács – a „hatvanhárom úriember” alapította egyesület elnökéül Bartal György királyi tanácsost, a magyar akadémia tagját választották, alelnöke Prileszky István, titkára Kondé Gyula, pénztárnoka Petőcz Sándor, könyvtárnoka Fekete János, a választmánya pedig Nagy László, Petőcz István, Platthy Gyula, Krascsenics Ferenc, Szelle István, Bartal János és Ollé Ignác lett. A vallásos szellemiségben létrejött, csak magyar állampolgárokat befogadó kaszinó célja a dunaszerdahelyi járás keresztény értelmiségének...
Történelem
dec 10, 2020
A májusi éjszakák nagyon rövidek. A rövid ideig tartó sötétséget kellett felhasználnunk. A börtönből való távozás valójában 5 embert illetett meg, mivel a munka minden nehézsége ránk hárult. Minden részlettel és nem várt akadállyal előre számoltunk. Az ásási munka egész hónapon át tartott… Végre készen lett a kijárati nyílás. Az alagútból léghuzat (hideg levegő) áramlott be és mind az öt ember kúszva lopakodott át a külső drótakadályon. Egyikünk vállával beleakadt a drótba. Az akadály megzörrent. Mi négyen már az országúton lapultunk. Látva, hogy az őrt álló katona felfigyelt és álljt (halt...
Történelem
dec 10, 2020
Kevesen tudják, hogy az első nagy világégés idején Csallóközben több császári és királyi hadifogolytábor is működött. Volt Dunaszerdahelyen, Nagymegyeren és Somorján is – a táborok történetét helytörténész barátaimmal, Horváth Lajossal és Varga Lászlóval egy kötetben jelentettük meg. Dunaszerdahelyen két tábor is működött, egyik közvetlenül a háború kitörése utáni orosz tábor, míg a másik az olasz front megnyitása után létesült olasz tiszti tábor volt. A két tábor 1918-ig tartó története során számos eseményt megélt. Ennek egyik érdekes színfoltja volt az az 1915 nyarán megtervezett...
Történelem
dec 10, 2020
Folytatás... A Pesti Napló a 19. században több ilyen hírt is tollhegyre vett. „A személy- és vagyonbátorság megyénkben rendesen kitűnő, azonban e hó 15-én Nagymegyeren Csallóközben egy békés polgár házát két alávaló gaz hallatlan vakmerőséggel támadta meg. A férj, mint orvos, szomszéd faluban lévén betegnél, neje két cselédjét is templomba küldötte délelőtti istenitiszteletre, s ezen időt a két rabló kilesvén, hátul a kertről be tört, a nőt fojtogatni kezdé, hogy pénzét adja elő; s mig az ajtót rázárván, az egyik fogva tartaná őt, a másik a szekrényeket kikutatván, a talált mintegy 100 pft...
Történelem
dec 10, 2020
Mint a régiót jó barátjával, a dunaszerdahelyi születésű Csaplár Benedekkel a 19. század derekán bejáró Ipolyi Arnod is írja a „Csallóközi úti képekben”, tapasztalatai, vidékjárása során tett észrevétele volt, hogy „Csallóköz népét kitünőleg szelid, nyájas, becsületes, vendégszerető és dolgosnak mondjuk.” S mint folytatja 1858-ban lejegyzett gondolatait, a csallóközi „egyike a legerkölcsösebb népnek, elégült, józan, vallásos; nemcsak rablások, de kisebb lopások is a legritkább események közé tartoznak; bátran nyitott kapunál az udvaron vagy az utczán hagyhatod holmidat. Még a bérben...
Történelem
nov 12, 2020
Csallóközi történetek sorozat „Somoria kis mező város” verses históriája a 17. századból Somorja város tanácstermében őriztek egy a 17. században festett a várost ábrázoló képet. Mint írták, a kép nagy „műbeccsel” nem rendelkezett, hiszen „durva vászonra még durvábban van festve” – ilyen egykoron festett városkép azonban manapság a csallóközi településről nemigen bukkan elő. S noha művészi értéke nemigen volt, mégis a regionális történelem egy olyan érdekes történetét tárja elénk, hiszen, mint 1869-ben Tanács Mihály írja a Hazánk s a Külföld című lapban, hogy „bir történelmi értékkel, s oly...
Történelem
nov 12, 2020
Csallóközi történetek sorozat Milyen volt Csallóköz az 1660-as években? – Egy világutazó szemével Számos, főképp újabb leírás maradt ránk az egykori Csallóközről, milyen is volt, hogyan éltek itt, ám olyan leírásokat, amelyeket külföldi utazók régebbről hagytak ránk, már kevesebbet találni. Ezeknek egyik érdekes színfoltja az az Evlia Cselebi török világutazó, akinek „Magyarországi utazásaiban” ott olvashatunk az 1660-as évek bennünket is érdeklő históriájának kis szeletét. Ráadásul első kézből. Nem árulunk el nagy titkot, ha elmondjuk, Cselebi bizony a török háborúktól sújtotta egykori...

Oldalak

Feliratkozás Történelem csatornájára