Történelem

Történelem
már 01, 2021
Csallóközi történetek sorozat Sebre „ires ruha” 2. rész A feljegyzések szerint a Csallóközben is használtak tapaszokat, ősi, magyar nevén „ires ruhát”. Ezt leggyakrabban „házi szereiből” készítette, mint a „mézes ruhát” Míg ebbe a keverékbe az Ormánságban egy tojás sárgája, egy kanál cukorpor és egy kanál zsír került, addig a Csallóközben evőkanálnyi zsír, sűrű terpentin és evőkanálnyi fehérszurok keveréke került, illetve használták a rozsliszt és a borecet keverékét; de sok esetben sárt is. Ha valakinek „cserepes” volt a keze („kifújta a szél”, „megvágta a gólya a kezét”, mondták a...
Történelem
már 01, 2021
Csallóközi történetek sorozat Sebre „ires ruha” 1. rész Betegségek, járványok mindig voltak és lesznek is. Kivételt ez alól a Csallóköz sem jelentett. Sőt, a régió igen sokat szenvedett a különböző veszedelmek súlya alatt… A régmúlt időktől a középkoron át a legújabb korig számos betegséggel találkozunk, végig vonult erre is, elég csak a mirigyjárványt, a fekete halált, a pestist, „Isten öldöklő angyalát”, a kolerát vagy a himlőt említenünk. De még a malária is igen elterjedt betegség volt a lápos-mocsaras területeken, így a Csallóközben is, s csak a mocsaras vidékek lecsapolása s a belvizek...
Kukkóniáról
már 01, 2021
Csallóközi történetek sorozat Csallóköz lidércei 1. rész Csallóköz története során számos mesebeli alak vagy rémség népesítette be a hajdani lápos-mocsaras vidéket. Neuhold János Jakab írta 1734-ben a Medicus Hungaricus, seu tractatus medicus, de morbis Hungarorum patriis című munkájában, hogy a Csallóközben akadnak olyan vénasszonyok, „kik ha megharagszanak valakire, megbűvölik azokat, és akkor tojásokat hánynak”... A boszorkányok mellett tündérek a táltosok, boszorkányok, garabonciások, sárkányok mellett a feljegyzésekben ott találjuk a lidércet, vagy ahogy a Csallóközben nevezték, az...
Történelem
dec 10, 2020
Csallóközi történetek sorozat Az első evangélikus iskola Dunaszerdahelyen 2. „Most legközelebb elenyészett 1822-dik esztendőbéli Sz. András Hava 25-én ezen szabad Királyi Posony Városban tartatott Kőz Gyűlés alkalmával mi alább es irattak a Tekéntetes Karok és Rendek által á végett lévén hegyessen kiküldettetve, hogy az A Betű alatt ide csatolt Csallóközi Szerdahelyben lakozó Evangélika Községnek abbéli kérését szoros vizsgálat alá venénk, a melly szerént az Esedezők magoknak kegyessen megendegtetni kivánnyák hogy ők Mestert tarthassanak, áki Gyermekeiket tanitaná, és Innep napokon imádkozna...
Történelem
dec 10, 2020
Csallóközi történetek sorozat Az első evangélikus iskola Dunaszerdahelyen A 19. század első felében újabb iskola létesült Dunaszerdahelyen: 1823-ban az az évben létrejött dunaszerdahelyi ág. hitv. evangélista egyházközség megvásárolta a 31. számú házat, hogy „valamely hely fölött is rendelkezzenek, a melyben istentiszteletet tartani, oskolát és tanító vagy lelkészlakot berendezni lehessen”. Az egykori, iskolául is szolgáló épület a mai Fő utcán, az evangélikus templom mellett állt. Nem volt egyszerű az idáig vezető út, a korabeli dokumentumok szerint a kicsinyke gyülekezetnek ugyanis alig...
Történelem
dec 10, 2020
1878-ban új elnökséget választott a Kaszinó taggyűlése: az egylet elnöke az agilis és Szerdahelyen rendkívül népszerű Haskó József katolikus esperes lett, titkárnak Csiba Györgyöt, háznagynak Neubauer Vilmost, ügyésznek Méhes Gyulát, könyvtárosnak pedig Minczér Eleket jelölték. A bizottmányi tagok Krascsenics Ferenc, Fittler Imre, Szelle István, Loog Mór, Cucí János, Horváth István és Pirk Flóris lettek. A Haskó tizenhét éves elnöksége alatti időszak a Csallóköz Szerdahelyi Casinó felvirágzásának az ideje volt. 1880-ra az egylet könyvtára már 695 művet számlált, 1884-re pedig bebútorozták a...
Történelem
dec 10, 2020
1860-ban hagyta jóvá a „Csallóköz Szerdahelyi Casinó” megalakulását a pozsonyi helytartótanács – a „hatvanhárom úriember” alapította egyesület elnökéül Bartal György királyi tanácsost, a magyar akadémia tagját választották, alelnöke Prileszky István, titkára Kondé Gyula, pénztárnoka Petőcz Sándor, könyvtárnoka Fekete János, a választmánya pedig Nagy László, Petőcz István, Platthy Gyula, Krascsenics Ferenc, Szelle István, Bartal János és Ollé Ignác lett. A vallásos szellemiségben létrejött, csak magyar állampolgárokat befogadó kaszinó célja a dunaszerdahelyi járás keresztény értelmiségének...
Történelem
dec 10, 2020
A májusi éjszakák nagyon rövidek. A rövid ideig tartó sötétséget kellett felhasználnunk. A börtönből való távozás valójában 5 embert illetett meg, mivel a munka minden nehézsége ránk hárult. Minden részlettel és nem várt akadállyal előre számoltunk. Az ásási munka egész hónapon át tartott… Végre készen lett a kijárati nyílás. Az alagútból léghuzat (hideg levegő) áramlott be és mind az öt ember kúszva lopakodott át a külső drótakadályon. Egyikünk vállával beleakadt a drótba. Az akadály megzörrent. Mi négyen már az országúton lapultunk. Látva, hogy az őrt álló katona felfigyelt és álljt (halt...
Történelem
dec 10, 2020
Kevesen tudják, hogy az első nagy világégés idején Csallóközben több császári és királyi hadifogolytábor is működött. Volt Dunaszerdahelyen, Nagymegyeren és Somorján is – a táborok történetét helytörténész barátaimmal, Horváth Lajossal és Varga Lászlóval egy kötetben jelentettük meg. Dunaszerdahelyen két tábor is működött, egyik közvetlenül a háború kitörése utáni orosz tábor, míg a másik az olasz front megnyitása után létesült olasz tiszti tábor volt. A két tábor 1918-ig tartó története során számos eseményt megélt. Ennek egyik érdekes színfoltja volt az az 1915 nyarán megtervezett...
Történelem
dec 10, 2020
Folytatás... A Pesti Napló a 19. században több ilyen hírt is tollhegyre vett. „A személy- és vagyonbátorság megyénkben rendesen kitűnő, azonban e hó 15-én Nagymegyeren Csallóközben egy békés polgár házát két alávaló gaz hallatlan vakmerőséggel támadta meg. A férj, mint orvos, szomszéd faluban lévén betegnél, neje két cselédjét is templomba küldötte délelőtti istenitiszteletre, s ezen időt a két rabló kilesvén, hátul a kertről be tört, a nőt fojtogatni kezdé, hogy pénzét adja elő; s mig az ajtót rázárván, az egyik fogva tartaná őt, a másik a szekrényeket kikutatván, a talált mintegy 100 pft...

Oldalak

Feliratkozás Történelem csatornájára