Szavazatok: 5
Szavazás 2020 március
Barica Plavcová
ZŠ Rozmarínová
výtvarný krúžok
Komárno