Hlasy: 5
Hlasovanie 2020 marec
Barica Plavcová
ZŠ Rozmarínová
výtvarný krúžok
Komárno
Cookies