Grantová výzva „Na budúcnosti záleží už teraz“

Grantová výzva „Na budúcnosti záleží už teraz“

Občianske združenie Kukkonia vyhlasuje grantovú výzvu na tému „Na budúcnosti záleží už teraz“

 

Občianske združenie Kukkonia bolo založené v roku 2014 s cieľom podporovať rozvoj regiónu Žitného ostrova, zachovávať jeho tradície, prírodné a historické bohatstvo. Všetky doterajšie iniciatívy nášho o. z. boli zamerané na podporu rozvoja kultúry, športu, cestovného ruchu, ako aj na ochranu životného a prírodného prostredia územia.

My v Kukkonia o. z. sme presvedčení o tom, že tajomstvom dlhodobého úspechu regiónu nie sú len individuálne iniciatívy, ale práve naopak vzájomná spolupráca rôznych subjektov pôsobiacich v území.  Preto Vás touto cestou vyzývame o spoluprácu pri realizácii zaujímavých projektových zámerov, ktoré budú dlhodobým prínosom pre miestnu komunitu.

Grantová výzva „Na budúcnosti záleží už teraz“ je určená pre obce, základné školy, materské školy a organizácie pôsobiace primárne v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže. Nakoľko je pre náš dôležitá aj ochrana prírody, regionálnych hodnôt a daností nášho územia, radi podporíme aj iniciatívy subjektov pôsobiacich v týchto oblastiach.

Oprávnení žiadatelia v rámci výzvy (subjekty disponujúce právnou subjektivitou):

samosprávy obcí, vzdelávacie inštitúcie, základné umelecké školy, športové kluby, centrá voľného času, občianske združenia, neziskové organizácie.

Indikatívny zoznam oprávnených aktivít:

Grantová výzva je zameraná výhradne na podporu verejnoprospešných projektov, ktoré sú:

enviromentálne zamerané, výchovno-vzdelávacie a kultúrne projekty, vrátane investícií do infraštruktúry a jej rozvoja.
 

Minimálna a maximálna výška finančnej podpory na projekt: min. 2 000 Eur, max. 20 000 Eur

Termín na predkladanie žiadostí: 30. september 2022

Realizácia projektov: 8. september 2022 – 30. november 2022

Vyúčtovanie finančných prostriedkov do 15. december 2022

Žiadosti posielajte na adresu:kukkonia [at] kukkonia.sk.

Tel. kontakt: 0905 876 134 – Tímea Dóka

 

Stiahnuť žiadosť o finančnú podporu

Cookies