Cséfalvayho vodný mlyn v Dunajskom Klátove

Vodný mlyn v Dunajskom Klátove je jedinou kultúrnou technickou pamiatkou okresu Dunajská Streda. Je jedným z posledných zachovalých vodných mlynov Žitného ostrova.

Nachádza sa v prekrásnom prírodnom prostredí na brehu Klátovského ramena, ktoré je od roku 1993 národnou prírodnou rezerváciou. Ide o pomerne zriedkavý typ mlyna, takzvaný spodkový vodný mlyn s mlynským kolesom, ktorého rozpätie ramien je až šesť metrov. Objekt mlyna je trojpodlažný a nachádza sa v ňom stála expozícia vodného mlynárstva s pôvodným zariadením. Svoju terajšiu podobu získal pri prestavbe v roku 1920. Posledným majiteľom mlyna bol Michal Cséfalvay, naposledy sa v ňom pracovalo v štyridsiatych rokoch 20. storočia.

 

Kontaktné údaje:

Tel.: +421 31 552 24 02
Mobil: +421 903 419 338

Vstupné

Základné vstupné: 1 €
Študenti, dôchodcovia: 0,50 €
Organizované školské skupiny - škôlka: 0,33 € za osobu
Foto, kamera: 2 €

 

 

Cookies