A vadászat Kukkóniában

Természeti adottságainak köszönhetően Kukkónia apróvadas terület. Ezek közül a sziget rétjei és erdői főként a nyúl és a fácán számára biztosítanak lakóhelyet. A lakott területek környékén jelentős a rókaállomány is. A dunai ligeterdőkben a rőtvadat az őz és a szarvas képviseli. Ez utóbbi tulajdonképpen a gímszarvas egyik ökotípusa, melyet dunai szarvasnak neveznek. A Duna-parti övezetekben nagy számban található meg a vaddisznó is.

 

 

Ugyan a Csallóköz régi gazdagsága már a múlté, azonban a vadállomány – gondos odafigyeléssel – ma is vadászható. A vad védelméről és a vadászterületek rendjéről vadászszervezetek és társaságok gazdag hálózata gondoskodik.

A helyi vadállományhoz igazodva a szigeten többféle vadászati mód használatos. A csallóközi vadász ritkábban cserkeléssel, inkább lesről keríti puskavégre a vadat. A magaslesek jól kiépített rendszere a vad kedvelt tartózkodási helyein húzódik. A téli időszak a társasvadászatok ideje. A települések határában a hideg beálltával körvadászatokat rendeznek. Ezek alkalmával a vadászok egy néhány kilométer átmérőjű kört alkotnak, mely a vadászat során egyre kisebbé válik. Ilyenkor a vadászok a hajtókkal együtt szűkítik a kört. Az ő feladatuk, hogy a nyulakat a vadászok felé tereljék. A kör zárultával a nyulak mintegy csapdába esve kerülnek a vadászok terítékére. A Duna-medreket borító jegenyésekben, akácosokban pedig fácánhajtásra kerül sor. A Csallóközben letarolt kukoricatáblák szintén a fácánvadászat sikeres színhelyei. Az őszi–téli időszak a vízimadarak vadászatának ideje is. A csallóközi kanálisokban, Duna-ágakban a leggyakrabban tőkés réce tanyázik, azonban a szerencsésebbek vadlibát is keríthetnek puskavégre.

A helyi vadászok a vadászidény elmúltával sem tétlenkednek. Csallóköz-szerte számos helyen rendeznek agyaggalamblövészeteket. A vadászok lokálpatriotizmusát jelzi az évente megrendezésre kerülő Csallóközi Vadásznapok elnevezésű rendezvény, melynek keretein belül többek közt sor kerül az elmúlt évben elejtett vadak trófeáinak bemutatására is. Az összetartás és tiszteletadás jegyében a rendezvény során a vadászok azon társaikat is kitüntetik, akik sokéves fáradságos munkájukkal a csallóközi vadállomány megőrzésén és szaporításán féltő gonddal dolgoztak.

Cookies