Szavazatok: 17
Szavazás 2020 március
Natálka Baloghová
ZŠ Rozmarínová
Výtvarný krúžok
Komárno