Júliusi népszokások és hiedelmek

Július hava

Nevét Julius Caesarról kapta, aki ebben a hónapban született. A gazdák számára ez a hónap volt a legnagyobb munka, a gabona betakarításának ideje. A Csallóközben ünnepélyes volt az aratás első napja. „Jézus segíts!” fohásszal indultak, megemelték a kalapjukat. A föld szélén letérdeltek, keresztet vetettek. Az eszközöket a templom falához tették, a pap megszentelte. Aratásról hazafelé menet énekelték:

     Megérett a búzakalász, le kell azt már vágni,

Nem szabad a legénynek más faluba járni.

Nem is jártam, nem is fogok életembe soha,

Van énnekem a faluba kökényszemű barna.

 

Július 2.: Sarlós boldogasszony

A nap elnevezése arra utal, amikor még a nők arattak sarlóval. Sok helyen szertartással nyitották meg az aratást, s csak másnap láttak ténylegesen munkához.

Július 13.: Margit napja

Sokfelé Mérges Margitnak vagy Pisis Margitnak csúfolták, mert többnyire esőt, zivatart hozott ez a nap, s megzavarhatta az aratást.

Július 15.: Henrik napja

Henrik napján emlékeztek a vallásosabb hívek a tizenkét apostolra. Apostolok oszlása – mondogatták olyankor, ha mennydörgéses vihar támadt, annak reményében, hogy az égiháború hamarosan szétoszlik, és a kaszások folytathatják az aratást. Egyébként a háziasszonyok próbaképpen, ezen a napon sütötték az új lisztből az első kenyeret.

Július 20.: Illés napja

E napon munkatilalom volt, mert attól tartottak, hogy aki ilyenkor a mezőn dolgozik, abba belecsap a villám, a termést pedig elveri a jég. A gazdálkodók féltek ettől a naptól, hogy a vihar szétveri vagy a villám felgyújtja az asztagot, a kazlakat.

Július 22.: Mária Magdolna napja

E napon szokás volt a kislányok hajából egy keveset levágni, hogy még hosszabbra nőjön. Ha esős nap volt, úgy vélték, Mária Magdolna siratja a bűneit.

Július 25.: Jakab napja

E napon szedik fel a fokhagymát. A Jakab-napi időből különböző módon jósoltak a várható téli időjárásra. Néhány helyen úgy vélték, Jakab napján virágzik a hó, mert ha ilyenkor sok a felleg, akkor télen sok hó lesz.

Július 26.: Anna napja

A kender töve Anna napján szakad meg, ezért ilyenkor kezdték a kender nyűvését. Szép idő esetén e napon szedték az ún. annababot. A Szent Annának szentelt kedd évszázadok óta asszonyi dologtiltón nap. Anna napja kedvelt ünnep, mulatsággal, bállal való megünneplésére ma is virágzó szokásként említhetjük a füredi Anna-bált.