Szavazatok: 37
Szavazás 2020 március
Ela Fazekašová
ZŠ Rozmarínová
výtvarný krúžok
Komárno