XIII. Štrúdľový festival

18. mája 2019 sa usporiada XIII. Štrúdľový festival v Trhovej Hradskej. Aj teto rok budú pokusy o prekonanie rekordu v dlžke štrúdiel. Zámerom je prezentácia a zachovanie tradícií našich starých matiek, zbližovanie mladších a starších generácií cez prezentáciu tradičných hodnôt. Festival, je známi nielen v regióne ale aj v susednom Maďarsku.

Program:

10:00 hod. príchod súťažiacich 
11:00 hod. ťahanie štrúdlí
13:30 hod. talenty Trhovej Hradskej, spevácky zbor Pünkösdi rosza Dlárda, spevácky zbor Kürti népdalkör
16:30 hod. pokus o nový rekord v dĺžke štrúdiel
17:30 hod. vyhodnotenie súťaže - šéf kuchár Gianni
19:00 hod. Szapka Attila - Szapka EMMER DUÓ
21:00 hod. Gitano - živý koncert, DJ Szemi & Sipos D. sax show