Vysaďme spolu stromy

Začiatkom novembra vysadíme takmer 500 stromov na 20 miestach Žitného ostrova.

„Skutočný ochranca prírody si uvedomuje, že tento svet sme nezdedili po rodičoch, ale ho máme požičaný od našich detí.”
(John James Audubon)

 

Občianske združenie Kukkonia vás oslovuje v súvislosti s ďalšou etapou projektu Zelená Kukkonia. Po úspešne zorganizovanej konferencii a zberu odpadu sa na Vás tentokrát obraciame s možnosťou zapojiť sa do akcie výsadby stromov. Do sadenia sa zapoja aj hráči FC DAC 1904, pričom spoločne s nimi budú stromy sadiť školáci a rovnako tiež tím časopisu Új Nő.

Táto iniciatíva sa uskutoční vďaka podpore agentúry regionálneho rozvoja RRA ISTER a futbalového klubu FC DAC 1904.

„Počas prvých dvoch novembrových týždňov vysadíme na 20 miestach Žitného ostrova takmer 500 nových stromov. Ich zasadenie má aj symbolický rozmer, pretože ten, kto zasadí strom, dáva život. A ten, kto dáva život, tvorí budúcnosť. Našim cieľom je zelenšie a života plnšie životné prostredie“ – vysvetlila Anna Molnárová, marketingová manažérka spoločnosti Kukkonia.

Pridaj sa k nám!

Harmonogram podujatia:

6. november:

Dunajská Streda
09:30 – dom módy Focus, sadenie stromov s časopisom Új Nő
13:00 – sadenie stromov s hráčmi FC DAC na ZŠ Zoltána Kodálya a ZŠ Jilemnického

7. november:

Dunajská Streda: 13:00 – sadenie stromov s hráčmi FC DAC na Strednej zdravotníckej škole a na Súkromnej strednej odbornej škole s VJM
Horné Saliby: 13:00 – ZŠ Istvána Széchenyiho

8. november:

Šamorín:
09:00 – Základná škola M. Korvína s VJM
10:00 – Gymnázium Imre Madácha s VJM a Gymnázium M.R. Štefánika
10:40 – Základná škola, Mliečno
Jahodná: 9:30 – Základná škola s VJM
Veľké Dvorníky: 9:30 –  pri jazere
Malé Dvorníky: 15:00 – Základná škola s VJM
Horné Saliby: 10:00 – ZŠ Istvána Széchenyiho

9. november

Šamorín: 11:00 – cesta Négyeseki
Dunajská Streda: 9:00 – detské ihrisko pri MOL Aréne
Trhová Hradská: 9:00 – obecný úrad
Ohrady: 11:00 – obecný úrad
Dolný Bar: 9:00 – obecný úrad
Kráľovičove Kračany: 9:30 – obecný úrad
Komárno:
9:00 – ZŠ s VJM, Eötvösova ulica
10:00 – detské ihrisko, Ďulov Dvor
Malé Dvorníky: 10:00 – ulica Kelcz-tag
Povoda: 9:00 – materská škola
Trstená na Ostrove: 9:00 – obecný úrad
Dunajský Klátov: 9:00 – obecný úrad
Jurová: 10:00 – obecný úrad
Rohovce: 9:45 – dom kultúry

14. november

Orechová Potôň: 11:30 – Malkia Park

15. november

Mad: 10:00 – ZŠ s VJM

Topoľníky: 9:30 – materská škola

Veľký Meder: 11:30 – základná škola

16. november

Mad: 9:00 – futbalové ihrisko

22. november

Gabčíkovo:
11:00 – materská škola na Cintorínskej
12:00 – materská škola s VJM ulica Komenského
13:00 – Základná škola s VJM Lászlóa Amadeho

Zasaďme strom pre čistejší vzduch a lepšie životné prostredie!

Stromy produkujú kyslík, čo je tak pre človeka, ako aj pre iné živé tvory, životne dôležité. Okrem toho stromy pohlcujú oxid uhličitý, čím čistia vzduch od nebezpečných a škodlivých látok.

„Našim zeleným projektom chceme upriamiť pozornosť na to, že každý môže niečo reálne urobiť pre lepšie životné prostredie a priložiť tak ruku k dielu v boji proti klimatickým zmenám: napríklad uvedomenejším a zodpovednejším životným štýlom, triedením, recykláciou a minimalizáciou odpadu, a samozrejme, aj sadením stromov” – zdôraznila Tímea Dóka, predsedníčka občianskeho združenia Kukkonia.

Každý, kto má záujem zúčastniť sa novembrového sadenia stromov, sa môže prihlásiť na obecnom úrade niektorej z obcí, a v Dunajskej Strede na emailovej adrese kukkonia [at] kukkonia.sk alebo na telefónnom čísle 0905 876 134.

Zasaď aj ty strom! V termíne od 5. do 20. novembra nahraj fotografiu zo sadenia na stránku Kukkonie a spoločne spočítajme, koľko nových stromov pribudlo na Žitom ostrove. Navyše, môžeš vyhrať aj niektorý z hodnotných produktov Kukkonia.

Vyhradzujeme si právo na zmeny. V prípade nepriaznivého počasia sa sadenie stromov uskutoční v náhradnom termíne.