V. Žitnoostrovský Galop

Tradícia žije ďalej! Na štart dunajskostredského rozbehu Národného galopu v Budapešti sa aj v roku 2019 postavia kone a jazdci, aby reprezentovali svoju obec, či mesto v jedných z najvýznamnejších dostihových pretekov. Hostiteľom Žitnoostrovského galopu bude aj tento rok Dunajská Streda, hlavné mesto Žitného ostrova. Obvyklým miestom podujatia je maloblahovské letisko. Jazdecká udalosť s napínavými rozjazdmi, jazdeckými atrakciami a pestrým kultúrnym programom najnovšie trvá dva dni. Každý člen rodiny si v dňoch 24–25. mája nájde rozptýlenie a príjemnú zábavu. Galop je sviatkom jazdeckých tradícií, obcí a miest na Slovensku, festivalom zachovania tradícií.

Embedded thumbnail for V. Žitnoostrovský Galop
Embedded thumbnail for V. Žitnoostrovský Galop