Spoločné čistenie regiónu

„Skutočný ochranca prírody si uvedomuje, že tento svet sme nezdedili po rodičoch, ale ho máme požičaný od našich detí.”
(John James Audubon)


Občianske združenie Kukkonia Vás v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou ISTER a DAC 1904 oslovuje v súvislosti s ďalšou etapou projektu Zelená Kukkonia. Po úspešne zorganizovanej konferencii sa na Vás tentokrát obraciame s možnosťou zapojiť sa do akcie zameranej na spoločné čistenie regiónu od odpadkov.

Našim cieľom je očistiť od odpadkov nielen verejné priestranstvá žitnoostrovských obcí, ale aj ich širšie okolie. Zapojením Vás ako samospráv a Vašich obyvateľov ako dobrovoľníkov očakávame nielen čistejšie a zdravšie prostredie, ale aj upevnenie lokálneho povedomia, väčšiu environmentálnu uvedomelosť a zodpovednejší životný štýl miestneho obyvateľstva, t. j. väčšiu ohľaduplnosť k prírode a celkovo k prírodným danostiam a zeleni v regióne, v ktorom žijeme.

Spoločné čistenie regiónu Žitného ostrova od odpadkov plánujeme organizovať dňa 28. 9. 2019.

Obce a mestá ktoré sa zúčastnia na zbere odpadu:
Malé Dvorníky, Veľké Dvorníky, Komárno, Ohrady, Mad, Jahodná, Trstená na Ostrove, Trhová Hradská, Kľúčovec, Gabčíkovo, Dunajská Streda, Povoda, Dolný Bar, Kráľovičove Kračany.

V Dunajskej Strede vyčistíme sídliská: sever, východ, západ a taktiež lesík vedľa malodvorníckej cesty.

Pre účastníkov podujatia zabezpečíme vrecia na odpadky a rukavice.

V každej obci vyžrebujeme dvoch dobrovoľníkov, ktorí vyhrajú "VIP Silver" lístky na zápas FC DAC - AS Trenčín (9. novembra).

Prihlás sa na adrese kukkonia [at] kukkonia.sk!

Facebook-podujatie: Vyčistime spolu Žitný ostrov!

logok.png