Pozoruhodnosti

Pozoruhodnosti
nov 29, 2018
Vodný mlyn v Dunajskom Klátove je jedinou kultúrnou technickou pamiatkou okresu Dunajská Streda. Je jedným z posledných zachovalých vodných mlynov Žitného ostrova. Nachádza sa v prekrásnom prírodnom prostredí na brehu Klátovského ramena, ktoré je od roku 1993 národnou prírodnou rezerváciou. Ide o pomerne zriedkavý typ mlyna, takzvaný spodkový vodný mlyn s mlynským kolesom, ktorého rozpätie ramien je až šesť metrov. Objekt mlyna je trojpodlažný a nachádza sa v ňom stála expozícia vodného mlynárstva s pôvodným zariadením. Svoju terajšiu podobu získal pri prestavbe v roku 1920. Posledným...
Pozoruhodnosti
nov 28, 2018
Vodné dielo Gabčíkovo bolo postavené pri obci Gabčíkovo koncom osemdesiatych rokov minulého storočia. Primárnym poslaním gigantickej stavby je zabrániť povodniam, regulovať vodný tok, skrotiť prastarý živel a „rozkázať“ Dunaju. Elektráreň zároveň vyrába 8 – 10 percent elektrickej energie vyrobenej na Slovensku. Počas uplynulých tridsiatich rokov sa na gigantickú stavbu prišlo pozrieť mnoho ľudí, aby na vlastné oči videli obrovské vráta plavebných komôr, pred ktorými čakajú lode, aby mohli plávať ďalej. Pri návšteve vodného diela je možné požiadať o sprievodcovské služby. Po predbežnej dohode...
Pozoruhodnosti
nov 28, 2018
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 30. septembra 1901 sa predstavitelia mesta rozhodli, že pre potreby mestských úradov kúpia dom Karola Pleyera na Hlavnej ulici č. 93, ktorý bol pôvodne postavený ako kaviareň. Budova bola slávnostne odovzdaná 4. októbra 1902, kedy sa konalo aj prvé verejné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Slávnostnú reč predniesol mestský notár, ktorý vyjadril radosť z toho, že mesto konečne získalo stále administratívne priestory, kde sa môže začať nerušene pracovať. Miestnosti obecnej polície boli umiestnené na strane do dvora, bola tu strážnica a aj dve väzenské...
Pozoruhodnosti
nov 28, 2018
Neorenesančný objekt z XIX. stor. bol postavený na mieste pôvodnej radnice. V okne na veži sa denne o 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hod. objaví postavička husára a zatrúbi Klapkov pochod, skladbu Béni Egressyho, ktorú komponoval v Komárne.
Pozoruhodnosti
nov 28, 2018
Lodný mlyn v Kolárove je kópiou pôvodného mlyna z Radvane nad Dunajom z roku 1920. Mlyn nanovo postavili v roku 1983 a dnes sa využíva ako múzeum vodného mlynárstva. K mlynu sa návštevníci dostanú cez unikátny 86-metrový celodrevený kolonádový most pre peších, ktorý premosťuje brehy bývalého toku Malého Dunaja.
Pozoruhodnosti
nov 28, 2018
Obec leží na brehu Malého Dunaja, preto je prirodzené, že v nej boli postavené mlyny. Počet mlynov však postupne klesal. Výrazne sa pod ich zánik podpísala povodeň v rokoch 1893 – 1894, ktorá viaceré mlyny zničila. Ako národná technická pamiatka dnes existuje len mlyn Istvána Nagya. Mlyn v poslednej štvrtine 19. storočia postavil Boldizsár Renczés. V dvadsiatych rokoch minulého storočia vyhorel, odkúpil ho panský lesník István Nagy, ktorý z neho v roku 1931 urobil vodnú pílu. Maximálne využíval silu vodného toku, mlynom pomocou potrebného technického zariadenia vyrábal elektrinu a urýchlil...
Pozoruhodnosti
nov 28, 2018
Miestnosti na poschodí neogotickej budovy z XIX. stor. slúžili ako ubytovanie pre dôstojníkov cisárskej a kráľovskej armády slúžiacich v komárňanskej pevnosti a pre ich rodiny, na prízemí fungovalo kasíno pre dôstojníkov. Momentálne tieto priestory využíva Univerzita J. Selyeho, Mestský úrad Komárno, lekáreň a viaceré reštaurácie. Na nádvorí sa nachádza amfiteáter, malý most symbolizujúci spolupatričnosť národov, a v malom parku je umiestnená busta Jánosa Selyeho, zakladateľa teórie stresu.
Pozoruhodnosti
nov 28, 2018
Obec patrí medzi prvé obce s kostolom, usudzujeme tak aj na základe jej maďarského názvu Egyházgelle (egyház = cirkev). Prvá listinná zmienka o kostole a na počesť svätého Petra a svätého Pavla pochádza z roku 1253. Dvojvežový románsky kostol bol v polovici 13. storočia postavený zrejme na mieste predchádzajúceho kostola. Kostol si svoju pôvodnú románsku podobu – jednoloďový kostol s polygonálnou svätyňou na východnej strane a dvoma štvoruholníkovými vežami na západnej strane – zachoval aj počas neskoršej, gotickej prestavby. Znaky románskeho štýlu sa zachovali najmä na priečelí s dvoma...

Stránky

Cookies
Odoberať Pozoruhodnosti