Podporte Žitný ostrov!

Kategória: 

Darujte 2 % z dane občianskemu združeniu Kukkonia!

Za peniaze venované z vašich daní vysadíme stromy na Žitnom ostrove. Možno, že 2 % sa vám zdajú byť málo, ale pre nás to znamená veľa. Už s 30 eurami prispejete na kúpu jedného stromčeka. Myslite na budúcnosť svojich detí, a pomôžte nám vytvoriť zelenšie a života plnšie životné prostredie pre nasledujúce generácie!

"Kto zasadí strom, dáva život, a ten, kto dáva život, tvorí budúcnosť."

 

 

Ako poukázať 2% z dane?

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:

1) PRE ZAMESTNANCOV, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

- Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

- Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

- Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane

- Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

- Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad

2) PRE FYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2020

- V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.

- Uvedte údaje (meno a IČO) organizácii, ktorú ste si vybrali.

ado_kitoltve_1.jpg

Naše údaje:

Kukkonia

Právna forma:  občianske združenie

so sídlom:  Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda

v zastúpení: Tímea Dóka, predseda združenia

IČO: 42 298 806

DIČ: 2024107855

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK18 1100 0000 0029 4702 6632

registrovaného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod. č. VVS/1-900/90-43877

Občianske združenie Kukkonia

Tajomstvo úspechu regiónu tkvie v spojení síl. Občianske združenie svojou doterajšou činnosťou podporovalo ekonomický a kultúrny rozvoj regiónu. Uvítali by sme, keby nám pomáhalo čoraz viac osôb, či už nápadmi alebo finančnou podporou. Dve percentá z dane, ktoré darujete nám, posilnia túto spoluprácu.

Občianske združenie Kukkonia vzniklo na jar 2014 a jeho cieľom je rozvoj regiónu, jeho propagácia a zachovanie jeho hodnôt. Združenie na tento účel vypracovalo územný plán rozvoja Kukkonie. Z toho dôvodu sme začali budovať značku Kukkonia, ktorá pozostáva z dvoch častí: jednou je rozvoj miestneho turizmu, vytvorili sme internetovú stránku, dokumentárny film a vydali knihu Kukkónia, druhou je presadzovanie miestnych produktov na trhu pod značkou Product of Kukkonia.

Ďalšie aktivity nášho združenia:

- Dokumentárny film Kukkonia (2015)

-  Výtvarné súťaže Kukkonia (2015, 2016)

- Detské tábory Kukkonia (2015, 2016)

- Fakultatívne programy Kukkonia (2016, 2017)

-  Súťaž Pre rozkvitnutý Žitný ostrov, ktorá je zameraná na skrášľovanie okolia (2014, 2016)

- Bezplatná mobilná aplikácia Kukkonia pre cyklotrasy (2016, 2017)

-  Projekt regionálnej značky Product of Kukkonia (2016, 2017) - podpora miestnych producentov, propagácia ich produktovm regionálna značka kvality

Pomôžme spoločne nášmu regiónu!