Októbrové pranostiky

Október

"Keď si sedliak hľadá v októbri kabanicu, neuvidí potom na jar húsenicu."

Pozrime sa, aké pranostiky sa viažu k tomuto mesiacu.

3.10. Deň svätej Terezičky nebývá bez vlažičky.

11.10. Valentínka – mnoho vínka.

16.10. Keď Vendelín slzy roní, každú prácu zajac honí.

Svätý Havel jasný prináša rok šťastný.

Sneh na Gála, zima stála.

Svätý Gál - babie leto vzal.

18.10. Do svatého Lukáše, kdo chceš, ruce volné měj, po svatém Lukáši za ňadra je dej!

21.10. Keď na Uršuľu svieti slnko a gazdiná prinesie pod dobytok suhcé stelivo, bude dlhá jeseň.

28.10. Šimon a Judy vyháňajú baču z búdy.