Obce a mestá Kukkónie

Obce a mestá Kukkónie
nov 28, 2018
História mesta Dunajská Streda Žitný ostrov Prírodovedné pramene o Žitnom ostrove uvádzajú: „Žitný ostrov je územie ohraničené hlavným tokom Dunaja a jeho ľavostrannou vetvou, Malým Dunajom. Rozprestiera sa na území od Bratislavy po Komárno. Tvarom pripomína úzky ostrov. V minulosti tu tiekla rieka Csalló, z jej názvu je odvodené aj dnešné maďarské pomenovanie regiónu Csallóköz (Žitný ostrov). Pôvodné územie tvorili väčšie či menšie ostrovné celky, ktoré vznikli z riečnych nánosov štrku a piesku. Stred a juh ostrova tvorili močariská a bahniská. Tieto územia nebolo možné hospodársky využívať...
Cookies
Odoberať Obce a mestá Kukkónie