Hlasy: 6
Hlasovanie 2020 marec
Bernath Roberta
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
9. o.
Horna Poton