Hlasy: 3
Hlasovanie 2020 marec
Marczell Zsófia
Kisudvarnoki Alapiskola
3.o.
Kisudvarnok