Hlasy: 6
Hlasovanie 2020 marec
Veronika Pavlechová
ZŠ Rozmarínová
výtvarný krúžok
Komárno