Hlasy: 26
Hlasovanie 2020 marec
Ella Stredová
ZŠ Rozmarínová
výtvarný krúžok
Komárno
Cookies