Múzeá

Múzeá
nov 29, 2018
Necelých 20 kilometrov južne od centra Bratislavy na cípe polostrova v strede mohutného toku Dunaja bolo 9. septembra 2000 otvorené jedno z najmladších európskych múzeí moderného umenia – Danubiana Meulensteen Art Museum. Rieka Dunaj mu prepožičala svoje meno a to ostatné je výsledkom nadšenia a iniciatívy holandského zberateľa a podporovateľa umenia Gerarda H. Meulensteena a slovenského galeristu Vincenta Polakoviča. Nezvyčajná poloha na rozhraní troch susediacich krajín Slovenska, Rakúska a Maďarska, veľkolepý kontrast šírej vodnej hladiny, vysokej oblohy a nekonečných brehov hrádze...
Múzeá
nov 29, 2018
Lodný mlyn v Kolárove je jedinečnou technickou pamiatkou dokumentujúcou zručnosť a dôvtip našich predkov. Nachádza sa na mŕtvom ramene Malého Dunaja v Kolárove, kde tvorí súčasť objektov ľudovej architektúry v rámci širšieho prírodného areálu. Ide o kópiu pôvodného mlyna z Radvane nad Dunajom z roku 1920. Mlyn nanovo postavili v roku 1983 v bývalých Slovenských lodeniciach v Komárne na základe projektov Fakulty architektúry STÚ v Bratislave. Plávajúce mlyny v minulosti dotvárali kolorit mnohých európskych miest ležiacich pri väčších riekach. Na dnešnom území Slovenska boli takýmito riekami...
Pozoruhodnosti
nov 29, 2018
Vodný mlyn v Dunajskom Klátove je jedinou kultúrnou technickou pamiatkou okresu Dunajská Streda. Je jedným z posledných zachovalých vodných mlynov Žitného ostrova. Nachádza sa v prekrásnom prírodnom prostredí na brehu Klátovského ramena, ktoré je od roku 1993 národnou prírodnou rezerváciou. Ide o pomerne zriedkavý typ mlyna, takzvaný spodkový vodný mlyn s mlynským kolesom, ktorého rozpätie ramien je až šesť metrov. Objekt mlyna je trojpodlažný a nachádza sa v ňom stála expozícia vodného mlynárstva s pôvodným zariadením. Svoju terajšiu podobu získal pri prestavbe v roku 1920. Posledným...
Múzeá
nov 29, 2018
Mestský vlastivedný dom v Šamoríne bol založený v roku 1976 z iniciatívy občanov tohto mesta, od roku 1982 je vysunutou expozíciou Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede. Nachádza sa v ňom pomerne rozsiahla národopisná zbierka: poľnohospodárske nástroje a náradia, rybárske náčinia a náčinia na ryžovanie zlata, pamiatky šamorínskych cechov a Horného Žitného ostrova. Nachádza sa tu aj výstava stredovekých listín mesta Šamorín. V roku 1987 bola vo dvore vlastivedného domu postavená tradičná žitnoostrovská pec, ktorá pomáha návštevníkom získať hodnoverný obraz o pečení domáceho chleba.
Múzeá
nov 29, 2018
Už koncom 20. rokov minulého storočia sa pár nadšencov pohrávalo s myšlienkou založiť v Dunajskej Strede múzeum, ich úsilie však v tom čase nenašlo dostatočnú podporu. Až o 40 rokov neskôr, 1. júla 1964, sa v meste podarilo zriadiť múzeum, a to v priestoroch vtedajšieho Bieleho kaštieľa. Prvá rozsiahlejšia dočasná expozícia múzea bola otvorená v novembri 1967 pod názvom Žitný ostrov v zrkadle starožitností. Keďže budova Bieleho kaštieľa bola jedna z najstarších a aj najschátralejších v Dunajskej Strede, múzeum sa v roku 1970 muselo presťahovať sa do priestorov Žltého kaštieľa, ktorý je jeho...
Cookies
Odoberať Múzeá