Marina Cafe Hamuliakovo

Marina Cafe Hamuliakovo sa nachádza v tesnej blízkosti obce Hamuliakovo a Dunajskej cyklistickej hrádze. Je to kaviareň na Dunaji, a to doslova!