Kukkonia Art Garden

Kategória: 

Občianske združenie Kukkonia tento rok prvýkrát organizuje súťaž vo výtvarnom umení pre mladých ľudí zo Žitného ostrova s cieľom predstaviť talentované deti a mládež, ktorí chcú študovať na stredných a vysokých školách s umeleckým zameraním, alebo sa chcú venovať výtvarnému umeniu. 

Témy súťaže:
1. Krásy Žitného ostrova
2. Green Kukkonia – pre zelenší Žitný ostrov


Odporúčané umelecké formy:
1. Socha – materiál: kameň, drevo, kov, drôt, maximálna veľkosť: 50 x 50 x 50 cm
2. Maľba –  techniky: olej, akryl, tempera, kombinovaná technika; materiál: kartón, plátno, OSB doska, maximálny rozmer: A2
3. Grafika –  kresba perom a ceruzkou, grafiky (odtlačky): monotyp, linoryt; maximálna veľkosť: A2
4. Multimédia – počítačová grafika, video projekt – videoklip, animácia
5. Prírodné umenie – prezentované formou dokumentácie, videozáznamu
6. Asambláž – dielo z recyklovaných materiálov /Ready-made/ maximálna veľkosť: A2

Kategórie:
1. Kategória: žiaci základných škôl – 7., 8., 9. ročníky
2. Kategória: žiaci stredných škôl – všetky ročníky (samostatné ocenenia pre 1. a 2. ročník a 3., 4. ročník).

Ocenenia:
1. Kategória
- 1. cena: zariadenie iPad s ceruzkou – s balíkom Adobe Creative
- 2. cena: poukážka v hodnote 300 EUR na výtvarné pomôcky
- 3. cena: poukážka v hodnote 200 EUR na výtvarné pomôcky
2. Kategória
1. a 2. ročník
- 1. cena: zariadenie iPad s ceruzkou – s balíkom Adobe Creative
- 2. cena: poukážka v hodnote 400 EUR na výtvarné pomôcky
- 3. cena: poukážka v hodnote 300 EUR na výtvarné pomôcky
3. a 4. ročník
- 1. cena: zariadenie iPad s ceruzkou – s balíkom Adobe Creative, štipendium v hodnote 250 EUR na kurz
- 2. cena:  štipendium v hodnote 250 EUR na kurz a poukážka v hodnote 200 EUR na výtvarné pomôcky
- 3. štipendium v hodnote 200 EUR na kurz a poukážka v hodnote 150 EUR na výtvarné pomôcky

Špeciálne ceny:
- 6 poukážok v hodnote 250 EUR na výtvarné pomôcky
Najlepšie diela v rámci techniky:
1. Maľba
2. Socha
3. Grafika
4. Multimédiá
5. Prírodné umenie
6. Asambláž / Ready-made


Členovia odbornej poroty:
Márta Kiss – maliarka
Helen Tóth – maliarka
Kálmán Tarr – media designer
Gergely Németh – Art director
Predseda poroty a odborný vedúci súťaže: Béla Ferdics – výtvarník, pedagóg

Výtvarné práce môžete posielať do Základnej umelecko-hudobnej školy v Dunajskej Strede, od 2. do 23. septembra učiteľovi Bélovi Ferdicsovi s menom, adresou, telefónnym číslom, názvom navštevovanej školy a krátkym popisom.
Adresa: ZUŠ – MAI, Smetanov háj 283/6, 929 01 Dunajská Streda

V polovici októbra plánujeme usporiadať výstavu súťažných prác vrátane slávnostného odovzdávania cien v Galérii súčasných maďarských umelcov v Dunajskej Strede.
Pred otvorením výstavy zorganizujeme odborné, mentorské stretnutia pre účastníkov.

Prihlás sa aj Ty, pošli nám svoje dielo!
Ukáž nám, ako to vidíš!

 

 

km_textove1_rgb.png

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Cookies