Konferencia Zelená Kukkonia

„Skutočný ochranca prírody si uvedomuje, že tento svet sme nezdedili po rodičoch,ale ho máme požičaný od našich detí.”
(John James Audubon)

Dôležitosť ochrany životného prostredia je každodennou témou. Chrániť prírodné skvosty Žitného ostrova je našou povinnosťou! Environmentálna uvedomelosť, zodpovedný životný štýl šetrný k životnému prostrediu, politika odpadového hospodárstva a s tým súvisiaca legislatíva, recyklácia odpadov a význam ich triedenia, ako dosiahnuť nulovú produkciu odpadov – zero ­waste, možnosti kompostovania odpadov – to sú ústredné myšlienky konferencie, na ktorej nebudú chýbať užitočné rady a pozitívne príklady.

Na konferencii vystúpia:

1._norbert_kurilla_1.png

  • Ing. Norbert Kurilla, PhD. (Slovensko)

 Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR

Názov prednášky: Dôležitosť legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva a znižovania produkcie odpadov

 

2._marinka_vovk_0.png

  • Dr. Marinka Vovk (Slovinsko)

Profesorka chémie, vedúca prvého Reuse Centra v Slovinsku.

Názov prednášky: Úspešný príbeh recyklácie odpadov – odpadové hospodárstvo v Slovinsku, ako funguje zodpovedný prístup k životnému prostrediu v regiónoch Obsotelje a Kozjansko, úspech prvého recyklačného centra v Slovinsku

 

4._stipe_petrina_0.png

  • Stipe Petrina (Chorvátsko)

Primátor mesta Primošten.

Názov prednášky: Primošten a udržateľný rozvoj – hospodárenie, ktoré je efektívne a zároveň šetrné k životnému prostrediu, spôsob využitia energií, odpadový manažment a vývoj ekologických riešení v Dalmácii

 

3._branislav_monok_0.png

  • Branislav Moňok (Priatelia Zeme) a Ing. Iveta Markusová (Palárikovo)

Braňislav Moňok pracuje v OZ Priatelia Zeme. Zameriava sa na spoluprácu so samosprávami, na zefektívňovaní systémov odpadového hospodárstva, na zero waste a kompostovanie.

Ing. Iveta Markusková je manažérka odpadového hospodárstva pre obec Palárikovo a Združenie obcí pre trvalo udržateľné nakladanie s komunálnymi odpadmi so sídlom v Palárikove. Problematikou nakladania s odpadmi, triedeným zberom sa intenzívne zaoberá od roku 1999. Predstaví nám výstupy z dlhoročnej úspešnej praxe.

Názov prednášky: Ako zvýšiť úroveň triedenia odpadov v obci?

 

5._veronika_kovalovska_0.png

  • Veronika Kovalovská (Slovensko)

IBM má na globálnej úrovni zadefinovanú politiku a stratégiu pre oblasť životného prostredia a zároveň každá IBM entita rešpektuje svoj manažment systém v oblasti životného prostredia, ako aj rôzne pravidlá a normy. S podporou lokálneho vedenia vznikla v októbri 2018 iniciatíva lesswaste@IBM (má 12 hlavných členov, ktorí zastupujú rôzne oddelenia a úzko spolupracuje s relevantným oddelením. Veronika Hagovská z IBM ISC nám ide odprezentovať ako je možné triediť a minimalizovať odpad vo veľkej korporácii.

Názov prednášky: Je možné triediť a minimalizovať odpad vo veľkej korporácii?

 

Konferenciu otvorí JUDr. Oszkár Világi, garantom konferencie je Ing. Zoltán ­Marczell, starosta obce Malé Dvorníky, moderuje Erika Jung, PhD., MBA, prezidentka Human Health Institute.

V rámci iniciatívy Zelená Kukkonia plánujeme na regionálnej úrovni aj zber odpadkov a výsadbu stromčekov. Účasť na konferencii je bezplatná, budeme však vďační, ak sa rozhodnete prispieť symbolickým príspevkom na vysadenie jedného stromčeka.

Dátum: 6. jún 2019. (štvrtok), 12:30

Miesto: Dunajská Streda, MOL Aréna (sektor VIP Silver)