Konferencia Zelená Kukkonia

Konferencia Zelená Kukkonia

„Skutočný ochranca prírody si uvedomuje, že tento svet sme nezdedili po rodičoch,ale ho máme požičaný od našich detí.”
(John James Audubon)

Dôležitosť ochrany životného prostredia je každodennou témou. Chrániť prírodné skvosty Žitného ostrova je našou povinnosťou! Environmentálna uvedomelosť, zodpovedný životný štýl šetrný k životnému prostrediu, politika odpadového hospodárstva a s tým súvisiaca legislatíva, recyklácia odpadov a význam ich triedenia, ako dosiahnuť nulovú produkciu odpadov – zero ­waste, možnosti kompostovania odpadov – to sú ústredné myšlienky konferencie, na ktorej nebudú chýbať užitočné rady a pozitívne príklady.

Na konferencii vystúpia:

  • Ing. Norbert Kurilla, PhD, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR: Dôležitosť legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva a znižovania produkcie odpadov
  • Dr. Marinka Vovk (Slovinsko): Úspešný príbeh recyklácie odpadov – odpadové hospodárstvo v Slovinsku, ako funguje zodpovedný prístup k životnému prostrediu v regiónoch Obsotelje a Kozjansko, úspech prvého recyklačného centra v Slovinsku
  • Stipe Petrina (Chorvátsko): Primošten a udržateľný rozvoj – hospodárenie, ktoré je efektívne a zároveň šetrné k životnému prostrediu, spôsob využitia energií, odpadový manažment a vývoj ekologických riešení v Dalmácii
  • Braňislav Moňok (Priatelia Zeme) a Ing. Iveta Markusová (Palárikovo): Ako zvýšiť úroveň triedenia odpadov v obci?
  • Veronika Kovalovská (IBM): Je možné triediť a minimalizovať odpad vo veľkej korporácii?

Konferenciu otvorí JUDr. Oszkár Világi, garantom konferencie je Ing. Zoltán ­Marczell, starosta obce Malé Dvorníky, moderuje Erika Jung MBA, prezidentka Human Health Institute.

V rámci iniciatívy Zelená Kukkonia plánujeme na regionálnej úrovni aj zber odpadkov a výsadbu stromčekov. Účasť na konferencii je bezplatná, budeme však vďační, ak sa rozhodnete prispieť symbolickým príspevkom na vysadenie jedného stromčeka.

Dátum: 6. jún 2019. (štvrtok), 12:30

Miesto: Dunajská Streda, MOL Aréna (sektor VIP Silver)

Cookies