Szavazatok: 5
Szavazás 2020 március
Veronika Szokolová
ZŠ Rozmarínová
výtvarný krúžok
Komárno