Szavazatok: 6
Szavazás 2020 március
Veronika Pavlechová
ZŠ Rozmarínová
výtvarný krúžok
Komárno