Szavazatok: 7
Szavazás 2020 március
Nikoleta Bugárová
ZŠ Rozmarínová
výtvarný krúžok
Komárno