Szavazatok: 35
Szavazás 2020 március
Matej Mézes
ZŠ Rozmarínová
výtvarný krúžok
Komárno