Hľadá sa "Najchutnejšie Jedlo Žitného ostrova"!

Kategória: 

Hľadá sa "Najchutnejšie Jedlo Žitného ostrova"!

Milí kuchári a majitelia reštaurácií!

Ak máte pocit, že viete pripraviť najlepšie žitnoostrovské špeciality, ktoré sú z miestnych surovín a sú výnimočne chutné, prihláste sa do našej súťaže!

Pripravte najchutnejšie jedlo Kukkónie!

Pochúťka podľa Vášho receptu sa dostane aj do ponuky miestnych reštaurácií.

Každý kuchár získa možnosť zúčastniť sa na interaktívnom workshope pod vedením známych šéfkuchárov: Szilvesztra Horvátha z Győru -  z reštaurácie Lamareda, Imreho Bindicsa a Petra Czucza, ktorí sa dostali do povedomia nielen svojim kuchárskym umením, ale aj charizmou a osobnosťou.

Napíšte nám, aké jedlo pripravíte a ktorú reštauráciu zastupujete.

Ak máte vzťah ku gastronómii, prihláste sa a pripravte najchutnejšie jedlo Kukkónie!

Podmienky súťaže:

- Prihlásiť sa môžu kuchári len z miestnych reštaurácií (oblasť Žitného ostrova), a to v zložení: 1 kuchár + 1 pomocná sila

- Jedlo musia pripraviť z miestnych surovín, ktoré si každý kuchár zabezpečí sám

- Recepty odovzdajú organizátorovi

- Každá reštaurácia - zastúpená kuchárom, ktorý sa zúčastní v danej súťaži uvedie víťazné jedlo na jedálnom lístku s nápisom: "Najchutnejšie Jedlo Žitného" ostrova a označí logom Kukkonia Žitný ostrov. Reštaurácie budeme aj propagovať.

- Reštaurácie, ktoré ponúkajú najlepšie jedlá, budeme propagovať na webovej stránke www.kukkonia.sk, v aplikácii Kukkonia, na informačných paneloch regiónu, ktoré budú umiestnené v Šamoríne, vo Veľkom Mederi, v Dunajskej Strede, v Malkia Parku a na Slovakiaringu.

- Na workshope pod vedením Szilvesztra Horvátha  sa môže zúčastniť každý kuchár, ktorý sa zapojil do súťaže.

- Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov – Csallóköz si kúpi poukážky od piatich najlepších reštaurácií, každú v hodnote 100 EUR, ktoré potom venuje do súťaže na Facebooku.

-  Najlepších kuchárov a reštaurácie, ktoré zastupujú predstavíme aj v krátkom reportáži.

Miesto a čas konania súťaže: MOL Aréna (VIP Gold), Dunajská Streda, 20. novembra. 2019.

Termín prihlásenia: do 15. novembra 2019

Porota:

Imre Bindics - šéfkuchár Hotela Amade Chateau a reštaurácie Villa Ros

Péter Czucz - kuchár Hotela Amade Chateau

Szilveszter Horváth - šékuchár reštaurácie Lamareda

Gábor Somogyi - riaditeľ termálneho kúpaliska Thermalpark Dunajská Streda

Ing. Tibor Križan - riaditeľ termálneho kúpaliska Thermal Corvinus Veľký Meder.

Súťaž sa uskutoční s pomocou OOCR Žitný ostrov.

oocr_logo.jpg