História

História
nov 13, 2018
Od príchodu do novej vlasti po založenie štátu Čiastka zeme objatá dvomi ramenami rieky Dunaj svojimi močiarmi, bohatstvom vodstva a bujnými pastvinami dokázateľne poskytovala útočisko ľuďom už v neolite, známe sú aj archeologické nálezy z doby bronzovej. Tie potvrdzujú, že na tomto najväčšom vnútrozemskom riečnom ostrove v Európe sa počas tisícročí vystriedalo množstvo rozmanitých národov, až kým sem koncom IX. storočia neprišli staromaďarské kmene, ktoré po zániku Veľkomoravskej ríše postupne osídlili celý región, nazývaný aj Kukkónia. Žitný ostrov sa tak stal súčasťou štátu svätého Štefana...
História
nov 12, 2018
Podľa geológov ostrov vznikol v spodnom miocéne (akvitáne). Nížiny a močiare regiónu v tom období pokrývalo Panónske more, z obrovskej vodnej plochy sa vynímali len Karpaty tvorené žulou a sem-tam nejaký ostrov či súostrovie. Dunaj bol v tom čase kratší, do Panónskeho mora sa vlieval niekde pri Bratislave či Viedni. Rieky a potoky prinášali veľké množstvo bahna, štrku a sedimentov, ktoré sa usádzali pri ústí, vytvárali deltu a ostrovy. Dnes Dunaj vytvára deltu pri ústí do Čierneho mora a podobne ju v minulosti vytváral v regióne, kde sa vlieval do Panónskeho mora. Z tejto delty, z nánosov...
História
nov 10, 2018
Výrečné žitnoostrovské geografické názvy Povedz, ako sa voláš, a ja ti poviem, kto si! Názvy obcí sú mená osôb! Na Žitnom ostrove žila najpočetnejšia stredná šľachta. Zlatá záhrada aj dnes ukrýva mnoho pokladov. Jej bohaté dejiny, tradície a nevyčísliteľné hodnoty doteraz ticho skláňali hlavu pred ruchom veľkého sveta. Jedna generácia sa stratila: v čoraz rýchlejšom svete seniori nedokážu odovzdať ďalej svoje vedomosti. Vytrácajú sa remeslá, ktoré sa dedili z otca na syna a príbehy rozprávané počas zimných večerov. Zvyky sa uniformizujú a korene sa uvoľňujú. V našej sérii článkov budeme...
História
nov 09, 2018
Kukkónia je dlhá 84 kilometrov a široká v priemere 15 až 30 kilometrov. Rozloha ostrova je 1 885 km² , vďaka čomu je najväčším riečnym ostrovom Európy. Nadmorská výška ostrova sa pohybuje medzi 105 až 129 metrami nad morom. Najvyšší bod územia je v obci Malé Dvorníky, je to vyvýšenina – násyp zeme, na ktorom sa nachádza miestny rímskokatolícky kostol s cintorínom. Kukkónia je najsuchšou a najteplejšou časťou Slovenska, slnko tu ročne svieti 2 000 – 2 500 hodín. Na ostrove je len málokedy bezvetrie, väčšinu roka tu veje západný až severozápadný vietor. Napriek suchu a teplu je ostrov najväčšou...
História
nov 08, 2018
Plávajúce mlyny v minulosti dotvárali kolorit mnohých európskych miest ležiacich pri väčších riekach. Na dnešnom území Slovenska boli takýmito riekami predovšetkým Dunaj a Váh. Vodné mlyny sú typické technické pamiatky Žitného ostrova, ktoré boli v prevádzke na Veľkom i Malom Dunaji a na Klátovskom ramene Dunaja. V druhej polovici 19. storočia ich bolo funkčných ešte vyše stovky, napríklad vo Vojke nad Dunajom (15), v Bodíkoch (14), v Šamoríne (13), ale nachádzali sa aj v takých lokalitách, ktoré dnes ležia už v značnej vzdialenosti od rieky, ako napr. Veľký Meder, Jurová, Malé Dvorníky či...
História
nov 07, 2018
Horný Žitný ostrov, teda tá časť Žitného ostrova, ktorá v minulosti patrila do Bratislavskej župy, nás očarí starými, vzácnymi kostolmi s bohatou výzdobou. Hustá sieť stredovekých kostolov bola podľa tradície postavená vďaka svätému Štefanovi, ktorý sa s cieľom podporiť šírenie kresťanstva veľa zdržiaval v tomto regióne. Jeho neúnavné snaženie viedlo v regióne k výstavbe dvanástich kostolov, ktoré boli zasvätené Ježišovým dvanástim apoštolom. Nevieme, kde stáli prvé kostoly na Hornom Žitnom ostrove. Kostoly sa počas panovania svätého Štefana stavali z dreva, resp. z pleteného prútia, ktoré sa...
História
nov 06, 2018
Pánom je voda Voda je vždy svedkom veľkých čias. Obyvatelia Žitného ostrova vždy spolunažívali s riekou, ktorá ich živila. Ich existencia závisela od rozmarov rieky, preto si ju ctili a vážili si jej poklady. Snažili sa jej zaliečať, spoznať jej vrtochy... Rieka však vždy ukázala svoju silu a zobrala statky vytvorené ľudskými rukami. Na Žitnom ostrove sa Dunaj presne pred päťdesiatimi rokmi stal zo starostlivej matky ničivým milencom. Ľudia v minulosti poznali rytmus rieky. Rytmus, počas ktorého sa cyklicky strieda nárast a pokles hladiny. Prirodzenou súčasťou tohto cyklu je nárast hladiny,...
História
nov 05, 2018
„Keď skúmame gastronomickú kultúru národa, tak skúmame jeho dejiny. Gastronomická kultúra je našou súčasťou rovnako ako naša etnografia, hudba, vierovyznanie, jazyk či podnebie.“ (István Kiszely) Ako sa menili jednotlivé obdobia, tak sa o nové prvky rozširovali aj naše stravovacie zvyky. To však neznamená, že na staré jedlá sa zabudlo, osvedčené jedlá sa zachovali paralelne so vznikom nových. V časoch nedostatku sa jedlo menej mäsa a viac kaší, pričom chudoba v niektorých regiónoch trvala aj sto rokov. Keďže stravovanie úzko súvisí so životným štýlom, najprv sa pozrime, ako naši predkovia...
Cookies
Odoberať História