Detské ihrisko v obci Blatná na Ostrove

Detské ihriská v Kukkónii poskytujú možnosť pohybových aktivít a zábavy pre deti rôznych vekových katergórií. (Dunajská Streda, Malé Dvorníky, Blatná na Ostrove, Hamuliakovo, Dobrohošť, Trhová Hradská, Medveďov, Baka).