Chránené krajinné oblasti

Chránené krajinné oblasti
nov 28, 2018
Potulky v okolí Klátovského ramena patria medzi jedinečné turistické zážitky. Popri vodnom toku je nevyhnutné pohybovať sa ticho a iba v malých skupinách, aby neboli rušené tam žijúce živočíchy, najmä vtáky. Malebné a romantické zákutia Klátovského ramena sa najlepšie vnímajú z vodnej hladiny. Splavy však nie sú povolené, keďže na vodnom toku platí najprísnejší, piaty stupeň ochrany. Klátovské rameno tvorí biotop, ktorý je domovom pre mnohé druhy rastlín a živočíchov, tie sa tu rozmnožujú a nachádzajú potravu. Splavy, individuálne či masové, by narušili pokoj nutný pre úspešnú reprodukciu...
Chránené krajinné oblasti
nov 28, 2018
Dunajské Luhy V krajine na ľavom brehu Dunaja, od Bratislavy až po Veľkolélsky ostrov pri Zlatnej na Ostrove, sa rozprestierajú lužné lesy a mokrade, ktoré sú súčasťou rozsiahlej chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy a významným chráneným vtáčím územím. Táto oblasť bola v roku 1993 vyhlásená za Ramsarskú mokraď medzinárodného významu s názvom Dunajské luhy a v roku 1998 za chránenú krajinnú oblasť. Stala sa tak najmladším veľkoplošným chráneným územím na Slovensku. Z dôvodu narušenia celistvosti inundačného územia Dunaja výstavbou Vodného diela Gabčíkovo je toto chránené územie rozdelené...
Odoberať Chránené krajinné oblasti