Hlasy: 1
Hlasovanie 2020 marec
Bittera Sophie Iman
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Alapiskola és Óvoda, Vetvarská 7, 821006 Bratislava
4.A
Dunaszerdahely
Cookies